Od dzisiaj (16 marca) uchodźcy z Ukrainy mogą starać się o nadanie numeru PESEL. Wnioski można składać w Wydziale Obsługi Klienta przy ulicy Ptasiej 6 w Jeleniej Górze. Można tam uzyskać informacje w języku ukraiński. Urząd będzie wydawał także skierowania do wykonania bezpłatnego zdjęcia.

Z uwagi na dużą liczbę planowanych wizyt w urzędzie oraz czas wymagany do rejestracji, pracownicy proszą o wyrozumiałość i planowanie wizyty również w późniejszych terminach. 

Punkt realizacji wniosków:

Wydział Obsługi Klienta, ul. Ptasia 6a (wejście od strony budynku Zarządu Dróg i Mostów)

Telefony w sprawie informacji dot. wniosków o nadanie nr PESEL dla obywateli Ukrainy 75 75 46 356 – informacja w języku polskim

dla osób posługujących się jedynie językiem ukraińskim: 663 380 965,  783 295 324,  783 295 325

Informacja o nadawaniu numeru PESEL

*PODSTAWOWE INFORMACJE DLA OBYWATELI UKRAINY*

Aby uzyskać numer PESEL należy:

– wypełnić wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie literami alfabetu łacińskiego,

– dołączyć fotografię osoby, której numer PESEL jest nadawany (spełniająca wymagania dla zdjęcia do polskiego dowodu osobistego),

– przełożyć dokument ukraiński potwierdzający tożsamość osoby.

Wniosek, składa się osobiście w postaci papierowej.

W imieniu osoby małoletniej wniosek składa: jedno z rodziców, opiekun prawny, kurator, opiekun tymczasowy ustanowiony przez sąd. Jeżeli wniosek dotyczy dziecka do 12 roku życia to nie musi być one obecne przy składaniu wniosku, jeżeli ma jakikolwiek dokument. Jeśli przekroczyło granicę bez dokumentów to obecność jest obowiązkowa.

Od osób powyżej 12 roku życia pobierane są odciski palców oraz wzór podpisu.

Numer PESEL będzie nadawany obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP bezpośrednio z terytorium Ukrainy (przekroczyli wyłącznie granicę Ukraina-Polska), w okresie od dnia 24 lutego 2022 r.

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.