Bolesławiec został szóstym polskim miastem, uhonorowanym Nagrodą Europy Rady Europy, najwyższą europejską nagroda dla miast i gmin. Dołączył do Częstochowy, Słupska, Gdyni, Katowic i Lublina oraz 75 innych europejskich miast i gmin, którym nagrodę przyznano od 1955 r.

– Gratuluję wszystkim bolesławianom i bolesławiankom przyznania nagrody Rady Europy. Nagroda jest najwyższym wyróżnieniem, jakie można przyznać raz do roku jednemu miastu europejskiemu za jego działania w dziedzinie współpracy europejskiej i promocji idei jedności europejskiej.  Bolesławianie, możemy być wszyscy dumni – przekazał mieszkańcom miasta Piotr Roman, prezydent Bolesławca

Nagroda Europy została utworzona w 1955 r. przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy (ZPRE) w Strasburgu, by nagradzać miasta i gminy, które są szczególnie aktywne w promowaniu europejskiego ideału.

Przyznawana co roku, Nagroda Europy jest dostępna dla miast i gmin 46 państw członkowskich Rady Europy, bez względu na ich rozmiar i liczbę mieszkańców. Odniosła natychmiastowy sukces w latach po II wojnie światowej, liczne francuskie i niemieckie miasta i gminy ubiegały się o nią, by wzmocnić nowe przyjazne więzi po wydarzeniach z przeszłości. W latach 90-tych, w wyniku zmian w Europie Wschodniej, do Rady Europy dołączyły nowe kraje, co umożliwiło większej liczbie miast ubieganie się o Nagrodę Europy. Nagroda Europy poprzez kolejne lata nadal cieszy się popularnością, inspirując zarówno małe gminy, jak i wielkie miasta i angażując liczne kraje europejskie.

Nagroda Europy jest przyznawana miastom i gminom wyróżniającym się spośród innych swoim zaangażowaniem na rzecz Europy, działalnością twinningową, wymianą w sferach edukacji, kultury i sportu, organizowaniem wydarzeń europejskich, członkostwem w organizacjach gmin, czy władz lokalnych i inicjatywach solidarnościowych.

By liczyć na najwyższe wyróżnienie trzeba zdobyć najpierw trzy tytuły pośrednie: Dyplom Europejski, Flagę Honorową i Odznakę Honorową. O tegoroczną nagrodę rywalizowały z polskim Bolesławcem cztery inne europejskie miasta – Rambouillet we Francji, Bamberg w Niemczech, Połąga na Litwie i Odessa na Ukrainie.

Nagroda ma niebagatelne znaczenie promocyjne. Pomaga miastom i gminom stać się bardziej widocznymi na europejskiej scenie i kształtować nowe powiązania z innymi gminami. Zdobywcy nagrody otrzymują również czek na 20 000 euro, co umożliwia wielu młodym ludziom odwiedzenie instytucji europejskich w Strasburgu.

Fot. FC Bolesławiec

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.