Mieszkańcy Jeleniej Góry i okolic, korzystając z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa Policji w lutym tego roku nanieśli 118 zgłoszeń, dotyczących naruszeń ładu i porządku publicznego. Najwięcej, bo 46, związanych było z przekraczaniem dozwolonej prędkości, 32 zgłoszenia dotyczyło nieprawidłowego parkowania, ale znalazły się również zgłoszenie dotyczące niewłaściwej infrastruktury drogowej oraz dzikich wysypisk śmieci.

Zgłoszenia można przesyłać do Policji wykorzystując dowolny komputer, tablet lub telefon komórkowy. Intuicyjny interfejs mapy jest przyjazny dla każdego, nawet niewprawionego użytkownika Internetu.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to narzędzie, wspierające policjantów w codziennej służbie. Korzystanie z aplikacji daje mieszkańcom możliwość zgłaszania miejsc, gdzie dochodzi do sytuacji, mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo. Na podstawie tych informacji, policjanci podejmują interwencje i eliminują zagrożenia. Od momentu uruchomienia tego narzędzia, cieszy się ono dużą popularnością. Mieszkańcy Jeleniej Góry i powiatu karkonoskiego aktywnie współpracują z policją w zakresie stałego wzrostu poczucia bezpieczeństwa w swoim najbliższym otoczeniu.

– W lutym bieżącego roku jeleniogórscy policjanci odczytali ogółem 118 zdarzeń, wskazanych przez mieszkańców jako te, które są według nich niebezpieczne i wymagają interwencji Policji. Spośród nich najwięcej dotyczyło: przekraczania dozwolonej prędkości (46), nieprawidłowego parkowania (32) i  niewłaściwej infrastruktury drogowej  (14) – informuje Edyta Bagrowska z jeleniogórskiej policji.

Policja zachęca do korzystania z tego nowoczesnego narzędzia. Warto jest zadbać o bezpieczeństwo w swojej najbliższej okolicy, poprzez nanoszenie na mapę występujących zagrożeń. Pamiętajmy jednak, że nie jest to aplikacja do zgłaszania zdarzeń wymagających natychmiastowej interwencji Policji m.in. w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia. Tego typu informacje powinniśmy niezwłocznie przekazywać telefonicznie pod nr 112, albo osobiście w najbliższej jednostce Policji. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa nie jest też narzędziem służącym do analizy stanu zagrożenia, a do wymiany informacji społeczeństwa z Policją.

Fot. KMP Jelenia Góra

1 Komentarz

  1. W zeszłym roku zgłosiłem na mapie zagrożeń dzikie wysypisko śmieci na Bartka Zwycięzcy przy podstacji elektrycznej, między blokami a Uniwersytetem. Znajdują się tam nawet dwa bukłaki z jakimiś chemikaliami na których jest oznaczenie łatwopalne i żrące. Zgłoszenie zostało potwierdzone. Do dzisiaj nic w tej sprawie się nie ruszyło.

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.