Zarząd Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” wraz z redakcją „Nowin Jeleniogórskich” zapraszają w dniu 6 marca 2022 r. na wycieczkę nr 2 w ramach tegorocznego Rajdu na Raty. Wyjazd z Jeleniej Góry pociągiem o godz. 7.32 do Janowic Wielkich.

Trasa długości 13 km przebiega w północno-wschodniej części Rudaw Janowickich. Od stacji kolejowej podchodzimy szosą do Miedzianki, przed zabudowaniami w polu stoi krzyż pokutny z wyrytym napisem „Memento”, obok znajduje się otwarty w 2015 roku niewielki „Browar Miedzianka” kontynuujący kilkusetletnie tradycje piwowarskie miejscowości. Miedzianka była niegdyś miastem górniczym (wydobycie rud miedzi, w latach 1948-52 rud uranu), obecnie pozostało tylko kilkanaście domów. Przy szosie do Janowic stoi klasycystyczny kościół św. Jana Chrzciciela z 1826 roku. Widokową polną drogą idziemy do Mniszkowa, po drodze mijając barokowy dwór o konstrukcji kamienno-szachulcowej z 1. połowy XVIII wieku. Na Polanie Mniszkowskiej skręcamy w Dolinę Janówki. W środkowej części Doliny przy skrzyżowaniu dróg spotykamy ciekawe formy skalne. Jest to Piec – potężna baszta z górną częścią udostępnioną stopniami i obszernymi okapami w części dolnej, oraz Skalny Most – silnie spękane pionowo skały połączone w górnej części wąskim naturalnym pomostem skalnym, stąd nazwa. W dalszym ciągu Doliną Janówki dochodzimy do wznoszących się na wysokość około 30 m skałek Krowiarki. Następnie szlakiem zielonym podchodzimy na wznoszący się na pn.-zach. krańcu Zamkowego Grzbietu Zamek Bolczów. Ruiny tej średniowiecznej warowni górskiej należą do najbardziej malowniczych i oryginalnych w Sudetach (przy wznoszeniu doskonale wykorzystano naturalne ukształtowanie terenu). Zamek zachował czytelny układ murów, dziedzińce, przejścia i kamienne schody. Z murów otwierają się ograniczone widoki na okolicę, przede wszystkim na Góry Sokole. Po obejrzeniu zamku schodzimy do Janowic Wielkich, skąd o godz.17.10 odjeżdżamy pociągiem do Jeleniej Góry. Wycieczkę prowadzi Jolanta Kupeć z Dziwiszowa. Na trasie przewidziane jest ognisko

W czasie wycieczki obowiązuje zachowanie 1,5 m dystansu, używanie maseczek jest obowiązkowe w środkach komunikacji.

Uczestnicy we własnym zakresie ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków, członkowie PTTK z opłaconą składką objęci są ubezpieczeniem zbiorowym.

Opracował Wiktor Gumprecht

Fot. Autorstwa Takasamarasa – Praca własna, CC BY-SA 3.0 pl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=35703391

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.