„Niezwykła Kraina” to 3-kondygnacyjny ośrodek rehabilitacyjno-opiekuńczo-wychowawczy zlokalizowany w Wołowie. Znalazły się w nim m.in. placówka edukacyjna, przedszkole integracyjne,
a także miejsce na warsztaty zajęciowe i rehabilitację. Dzięki nowej inwestycji niemal 100 dzieci
i dorosłych z niepełnosprawnościami (aktualnie z powodu epidemii koronawirusa ok. 60 osób) otrzyma pomoc w zakresie usług rehabilitacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych.
– Taki ośrodek był w Wołowie bardzo potrzebny. Dotychczas część osób z niepełnosprawnościami
z Wołowa musiała szukać pomocy w innych miastach. Ośrodek jest przeznaczony dla potrzebujących
z powiatu wołowskiego, choć już pojawiają się pytania o wolne miejsca napływające z całej Polski – wyjaśnia marszałek Cezary Przybylski, Bezpartyjni Samorządowcy.
Budowa ośrodka dała szansę na profesjonalną opiekę nad osobami z niepełnosprawnościami, możliwość rehabilitacji „na miejscu”, a także wsparcie dla osób sprawujących pieczę nad potrzebującymi.
– To wyjątkowa placówka, pozwala na integrację, walkę z izolacją i wykluczeniem społecznym osób
z niepełnosprawnościami. Takich obiektów potrzeba więcej. To też ogromny sukces stowarzyszania, które pozyskało na jego budowę unijne fundusze a równocześnie stworzyło nowe miejsca pracy dla mieszkańców powiatu – dodaje Paweł Wybierała, z zarządu województwa, Bezpartyjni Samorządowcy.
Wartość projektu przekracza 7,1 miliona złotych, a dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 sięga 5,8 miliona złotych.

Od prawej: marszałek Cezary Przybylski, Paweł Parus Pełnomocnik Marszałka ds. Osób z Niepełnosprawnościami, Bogusława Kulińska z UMWD, Paweł Wybierała z Zarządu Województwa Dolnośląskiego na otwarciu ośrodka w Wołowie.

 

W wołowskim ośrodku znajdują się m.in. placówka edukacyjna, przedszkole integracyjne, a także miejsce na warsztaty zajęciowe i rehabilitację.

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.