Pancerniacy ze Świętoszowa mają nowego dowódcę. Zmiana na stanowisku odbyła się 2 lutego. Nowym dowódcą został płk dypl. Grzegorz Barabieda.

Sztandar przekazał dotychczasowy dowódca płk Paweł Pytko na ręce płk. Grzegorza Barabiedy. „Dziękuję za słowa podziękowania od dowódcy dywizji, ale tak naprawdę te słowa należą się wszystkim naszym żołnierzom, którzy pod moim dowództwem te zadania wypełniali. Przez ten krótki czas pokazaliśmy, że wszystko, co jest tradycją, honorem, jest też jakością w 10BKPanc, funkcjonuje pomimo zmian dowódców” – mówił płk Paweł Pytko.

„Jest mi niezmiernie miło wystąpić przed Państwem i jednocześnie wyrazić opinie, że jest to dla mnie niebywały honor i zaszczyt objęcie dowodzenia 10BKPanc. Tym bardziej że to jednostka znana jak żadna w siłach zbrojnych.  Zadania jakie stoją przed tą jednostką są mi znane, sytuacja w jakiej znajdują się całe siły zbrojne oraz 11 Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej (11LDKPanc) i wszystkie jednostki wchodzące w jej skład, są istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa. Chciałem zapewnić moich przełożonych, że będę starał się najlepiej jak tylko potrafię kierować, dowodzić podległymi żołnierzami, tak aby wykonać wszystkie zadania postawione przed brygadą. Wiem doskonale, jakim potencjałem dysponuje brygada. Ten potencjał przede wszystkim to zespół ludzki, to od ludzi zależy tak naprawdę w jaki sposób w jakim terminie zadanie zostanie wykonane. Oczywiście trzeba wyraźnie zaznaczyć, że musimy działać w zespole, ponieważ jesteśmy jednym zespołem. Chciałbym, aby pewna maksyma przeświecała naszym działaniom w brygadzie, ale również we współdziałaniu z innymi jednostkami w dywizji. Ta maksyma to działajmy razem, ponieważ razem możemy osiągnąć więcej. To właśnie współpraca i współdziałanie  powoduje, że następuje efekt synergii, a zadania złożone i trudne stają się zadaniami do wykonania. Wiem, że poprzeczka postawiona jest  bardzo wysoko, niemniej jednak będę się starał aby temu zadaniu sprostać” – powiedział płk. Grzegorz Barabieda.

Ważnym elementem uroczystości było wręczenie nowemu dowódcy atrybutów Czarnej Dywizji  czarnego naramiennika i czarnego beretu.    

Tekst: st.szer. Natalia Wawrzyniak

Fot. st.szer. Natalia Wawrzyniak, szer. Kamil Oślizło  

1 Komentarz

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.