Jutro (29 grudnia) jeleniogórscy radni zbiorą się na ostatniej w tym roku sesji. Poświęcona ona będzie głównie budżetowi miasta na przyszły rok. Sesja odbędzie się zdalnie. Można ją będzie śledzić za pośrednictwem internetu. Początek o godz. 9.00.

Poza uchwałą budżetową na 2022 rok w programie sesji jest między innymi reorganizacja jeleniogórskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, który planuje rozszerzyć działalność i wybudować budynek z mieszkaniami na wynajem w Kowarach.

Radni będą także dyskutować nad projektem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. W projekcie jest także ustalenie opłaty dla właścicieli rodzinnych ogródków działkowych, ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za rok za gospodarowanie odpadami dla właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Miasta Jelenia Góra oraz zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.