Pochodzący z Piechowic Arkadiusz Rudolf został jednogłośnie wybrany komendantem Chorągwi Dolnośląskiej ZHP na zjeździe wyborczym tej organizacji.

31-letni harcmistrz był wcześniej w chorągwi zastępcą komendanta ds. organizacyjnych i wsparcia hufców, a teraz zastąpił na tym szefa chorągwi (koniec kadencji) Dorotę Kołakowską.

O organizacyjnej drodze nowego komendanta informuje Hufiec Karkonoski ZHP (Arkadisuz Rudolf był tam instruktorem).

– Hm. Arkadiusz Rudolf działał w 8 Piechowickiej Drużynie Harcerskiej „Burza”. Z czasem został jej drużynowym, potem kierował szczepem „Cicha Dolina”, który utworzył na bazie tej jednostki. Aktywnie działał też w hufcu: był członkiem komendy, kwatermistrzem, przewodniczącym komisji rewizyjnej. W minionej kadencji był członkiem komendy chorągwi, a od maja 2019 roku – zastępcą komendantki chorągwi. Podczas sobotniego (5 listopada) zjazdu zostały wybrany jednogłośnie na szefa dolnośląskiego harcerstwa.

Hufiec donosi też o wyróżnieniach przyznanych na zjeździe instruktorom karkonoskiej jednostki ZHP.

– Dwaj nasi instruktorzy: hm. Marian Łata i hm. Robert Zapora – zostali uhonorowani medalami XL-lecia Poczty Harcerskiej „Szaniec”. Dodatkowo hm. M. Łata odebrał medal z okazji 30-lecia Ogólnopolskiego Rajdu Granica – informują.

Fot. KCD ZHP

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.