Zatrzymaliście w kadrze cudowny krajobraz, piękną przyrodę, wspaniałe obiekty, ciekawe wydarzenia, unikatowe walory naszej krainy? Podzielcie się swoimi fotografiami z innymi. Trwa konkurs fotograficzny, promujący atrakcje turystyczne regionu „Zobacz Ducha Gór 2021”! Zgłoście swoje zdjęcia i zdobywajcie nagrody! Ze względu na szczególne warunki organizacyjne konkursu termin zgłaszania prac wydłużony został do końca listopada 2021!

Fundacja Nowin Jeleniogórskich wspólnie z Nowinami Jeleniogórskimi, przy wsparciu wielu instytucji, organizacji społecznych oraz władz samorządowych, organizuje konkurs fotograficzny zatytułowany „Zobacz Ducha Gór”. Jego celem jest utrwalanie, prezentowanie i promowanie wszelkich bogactw oraz atrakcji turystycznych całego naszego regionu, a także promocja sztuki fotografowania i aktywnego wypoczynku.

To szósta już edycja konkursu organizowanego co dwa lata. Do jego kontynuowania zachęca nas powodzenie, jakim wydarzenie to cieszy się wśród zainteresowanych górami, skarbami natury, kultury i życiem regionu oraz fotografowaniem.

Poprzednia edycja konkursu, zorganizowana w roku 2019, okazała się rekordową pod względem zainteresowania uczestników. Jurorzy oceniali łącznie 280 prac (w tym zestawy wielozdjęciowe) 51 autorów i przyznali sześć regulaminowych nagród głównych, tyle samo wyróżnień oraz cztery nagrody specjalne! Na pokonkursowej wystawie, którą oglądać można było w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze, zaprezentowano aż 73 prace 19 autorów.

Bogactwo i uroda krajobrazu przyrodniczego oraz kulturowego naszych gór to niewyczerpane źródło inspiracji twórczych. Dowodem tego jest rosnący zbiór wartościowych fotografii, będący efektem konkursu, oraz rosnące grono osób gotowych dzielić się z innymi swoimi fotograficznymi fascynacjami.

Nasz konkurs otwarty jest dla wszystkich zainteresowanych – amatorów i profesjonalistów, mieszkańców regionu i przyjeżdżających tutaj turystów, którzy, zwiedzając i podziwiając najpiękniejsze miejsca naszej sudeckiej krainy, rejestrują swoje wrażenia, wspomnienia i emocje przy pomocy aparatu fotograficznego.

Technika wykonywanych zdjęć jest dowolna, tematyka zaś bardzo szeroka. Konkursowe fotografie muszą przedstawiać skarby Ducha Gór, zarówno te naturalne, jak i kulturowe. Mogą to być zdjęcia wspaniałej przyrody, architektury, impresje fotograficzne inspirowane pobytem w górach, reportażowe zapisy ciekawych wydarzeń rozgrywających się w naszych górach, zdjęcia reportażowe prezentujące uroki codziennego życia czy oryginalne fotograficzne pamiątki z wycieczek. Słowem, wszelkie fotograficzne obrazy, z jakich zbudować można album prezentujący bogactwo tej wspaniałej krainy.

Uwaga! Zdjęcia muszą być wykonane na obszarze Sudetów Zachodnich – Karkonoszy, Gór Izerskich, Rudaw Janowickich, Gór Kaczawskich, Kotliny Jeleniogórskiej w okresie od października 2019 roku do końca września 2021 roku.

Najlepsze zdjęcia opublikujemy, a ich autorów przedstawimy także w Nowinach Jeleniogórskich. Większy zbiór konkursowych prac zamierzamy zaprezentować również podczas tradycyjnej wystawy pokonkursowej. Na autorów najciekawszych prac czekają zawsze atrakcyjne nagrody rzeczowe. Oprócz nagród głównych przyznane zostać mogą także nagrody specjalne za najlepszą fotografię Jeleniej Góry, najlepszą fotografię reportażową oraz inne, których pomysłodawcami mogą być także ich fundatorzy.

Termin zgłaszania prac na tegoroczną edycję konkursu wydłużony został do 30 listopada 2021 roku. Uwaga! Decyduje data dotarcia przesyłki z pracami do organizatora. Zdjęcia dostarczać można do siedziby Fundacji Nowin Jeleniogórskich pocztą tradycyjną bądź elektroniczną, a także osobiście. Zdjęcia w postaci elektronicznej zapisane muszą być w plikach o odpowiedniej jakości, pozwalającej na ich publikację w druku. Do udziału w konkursie zgłaszać można też klasyczne odbitki fotograficzne – w naszym konkursie udział brać mogą także ci, którzy posługują się analogowymi aparatami fotograficznymi. Do prac w postaci klasycznych odbitek muszą być jednak dołączone wglądówki w postaci cyfrowej, o parametrach umożliwiających ich wydruk w odpowiedniej jakości. Fotografie w postaci cyfrowej w nazwach plików muszą być oznaczone w sposób umożliwiający ich identyfikację (np. tytułem bądź nazwiskiem autora i numerem znajdującym swoje odzwierciedlenie w karcie zgłoszenia). Konkursowe zdjęcia nie mogą być poddane obróbce technicznej fałszującej autentyczny obraz zatrzymany w kadrze. Nie mogą być także opatrzone autorskimi podpisami umieszczonymi w polu obrazu i stanowiącymi jego integralny element. Do dziesięciu ograniczona jest ilość prac zgłaszanych do konkursu przez jednego autora. Odpowiednio oznaczony i opatrzony jednym tytułem zestaw zdjęć traktowany jest jak jedna praca. Stanowiący jedną pracę zestaw składać może się jednak maksymalnie z dziesięciu zdjęć.

Warunkiem przyjęcia zdjęć do konkursu jest dostarczenie wraz z nimi prawidłowo wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia, której wzór udostępniony został na portalu www.nj24.pl, gdzie opublikowano także regulamin konkursu. Regulamin konkursu i karty zgłoszenia dostępne są także w siedzibie organizatora. Na życzenie zainteresowanych formularze przesłać możemy także pocztą elektroniczną.

Zdjęcia kierować należy przesyłkami tradycyjnymi na adres: Fundacja Nowin Jeleniogórskich ul. M. Skłodowskiej-Curie 13, 58-500 Jelenia Góra (z dopiskiem na kopercie „Konkurs Zobacz Ducha Gór 2021”) lub pocztą elektroniczną na adres: fundacja@fundacjanj.org

Rozstrzygnięcie konkursu, uroczyste rozdanie nagród oraz otwarcie pokonkursowej wystawy przesunięte zostało na grudzień 2021 r.

Gorąco zapraszamy do udziału w naszym konkursie i wspólnym tworzeniu jedynego w swoim rodzaju fotograficznego portretu Krainy Ducha Gór!

Daniel Antosik

1 Komentarz

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.