Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziców zastępczych w powiecie karkonoskim. Bardzo wiele dzieci nie może wychowywać się w rodzinach biologicznych. Potrzebują one opieki i wsparcia ze strony dorosłych, czekają na swoją szansę – na Ciebie!

Rodzinna piecza zastępcza jest formą zapewnienia opieki dzieciom, których rodzice zostali trwale lub czasowo pozbawieni praw rodzicielskich, gdy władza ta została im ograniczona lub zawieszona. Jeśli jesteś osobą odpowiedzialną, empatyczną, a praca z dziećmi sprawia Ci przyjemność szukamy właśnie Ciebie!

Rodziną zastępczą może zostać małżeństwo lub osoba samotna.

Rodzina zastępcza to nie adopcja.

Opieka zastępcza sprawowana jest czasowo.

Na każde umieszczone dziecko przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania.

Zawodowym rodzinom zastępczym przysługuje wynagrodzenie.

Chcesz zapewnić dzieciom pozbawionym opieki biologicznych rodziców odpowiednie rodzinne wsparcie?

Więcej informacji: http://pcpr.jgora.pl/piecza-zastepcza/

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze informuje, iż spotkanie mające na celu promowanie rodzicielstwa zastępczego odbędą się:

– 27 października 2022 r. o godz. 12:00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Podgórzynie przy ul. Żołnierskiej 13,

– 28 października 2022 r. o godz. 12.30 w sali konferencyjnej Urzędu miasta w Piechowicach przy ul. Kryształowej 49.

Harmonogram kolejnych spotkań:

– listopad 2022 r. – GOPS Stara Kamienica, GOPS Jeżów Sudecki

– grudzień 2022 r. – GOPS Janowice Wielkie, MOPS Kowary, GOPS Mysłakowice.

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.