Z roku na rok przybywa cudzoziemców, którzy znajdują zatrudnienie w regionie. Dolny Śląsk jest po Warszawie najchętniej wybieraną przez nich lokalizacją, a region jeleniogórski najchętniej po Wrocławiu wybieraną lokalizacją na Dolnym Śląsku. Dominują oczywiście obywatele Ukrainy, którzy w gronie zatrudnionych cudzoziemców stanowią ponad 80 proc.

Ponad 100 tys. cudzoziemców pracuje na Dolnym Śląsku. Tylko 3 tysiące z nich prowadzi własne firmy, pozostali są zatrudnieni na umowach o pracę i umowach zlecenia. W większości są to obywatele Ukrainy, Białorusi, Gruzji i Rosji. W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych zarejestrowani są pracownicy z 180 krajów z całego świata

W całej Polsce legalnie zatrudnionych jest prawie 1,1, mln cudzoziemców (w 2018 r. było ich nieco ponad 600 tys. cudzoziemców). Liczba obcokrajowców ubezpieczonych w ZUS wzrosła, w porównaniu do 2014 roku, aż dziesięciokrotnie. Grupą, której liczebność rośnie najszybciej są Ukraińcy – w ciągu pięciu lat ich liczba wzrosła niemal dwudziestokrotnie – z 35,5 tys. na początku 2014 roku do 753 obecnie. Rośnie też, choć nie w takiej skali, liczebność pracujących w Polsce Białorusinów i Mołdawian.

Na Dolnym Śląsku pracuje obecnie ponad 100 tys. cudzoziemców. Trzy tysiące z nich prowadzi własne firmy, pozostali są zatrudnieni na umowach o pracę i umowach zlecenia. W większości są to obywatele Ukrainy, Białorusi, Gruzji i Rosji. W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych zarejestrowani są pracownicy ze 180 krajów z całego świata. W 2018 roku w województwie dolnośląskim pracowało 48 006 obcokrajowców.

– Co ciekawe, z roku na rok wzrasta ilość pracujących u nas Hindusów. Rok temu we wrocławskich firmach zatrudnionych było 818 Hindusów, obecnie już 1104 – podaje Kowalska-Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS na dolnym Śląsku, która zaprezentowała wszystkie te dane.

Na Dolnym Śląsku bezkonkurencyjna jest oczywiście aglomeracja Wrocławska, gdzie zatrudnienie znalazło prawie 76,6 tys. obcokrajowców, ale obejmujący region jeleniogórski obszar działania ZUS-u Wałbrzych wybrało prawie 17,8 tysięcy imigrantów zarobkowych. To znacznie więcej niż w regionie legnickim, gdzie pracuje 12,2 tys. cudzoziemców.

Ukraińców jest oczywiście najwięcej. To grupa licząca u nas prawie 15,2 tys. osób.

– Bezpośrednio po wybuchu wojny w Ukrainie zauważyliśmy odpływ pracowników z tamtego państwa, ale mniej więcej we wrześniu sytuacja już się ustabilizowała i obecnie pracuje u nas ponad 16 tysięcy więcej Ukraińców niż przed wybuchem wojny – mówi Iwona Kowalska-Matis.

Kolejno, największą grupę cudzoziemców na Dolnym Śląsku stanowią obywatele: Białorusi – 6 134 (2021 – 3 786), Gruzji – 2029 (2021 – 1 745), Rosji – 1052 (2021 – 1084), Rumunii – 637 (2021 – 567), Włoch – 548 (2021 – 562), Niemiec – 416 (2021 – 438), Mołdawii – 638 (2021 – 465).

– Branże, w których obcokrajowcy najczęściej podejmują pracę to przede wszystkim przemysłowa, transportowa i budowlana. Sporo osób związana jest z usługami i handlem. Coraz częściej przyjeżdżają do nas także specjaliści IT. Nadal – mimo wojny – zdecydowanie więcej w ubezpieczeniu społecznym jest mężczyzn niż kobiet – opowiada Kowalska-Matis. Przekonuje przy tym, że – płacenie składek przez cudzoziemców jest korzystne nie tylko dla naszego systemu ubezpieczeń społecznych, ale także dla nich samych. Ich składki zasilają finanse Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ale w zamian w razie choroby mogą liczyć na bezpłatne leczenie i zasiłek chorobowy. Poza tym zbierają kapitał do swojej emerytury.

Dane na kraj. Pracownicy i firmy:

•    Ilość pracujących cudzoziemców 1 067 203 (2021 – 871 703), w tym 753 308 to obywatele Ukrainy (2021 – 634 941).

•    Ilość firm prowadzonych przez cudzoziemców 28 291, (w 2021 – 23 556).

Dane na Dolny Śląsk – pracownicy:

•    ilość pracujących cudzoziemców 103 612 (2021 – 83 047), w tym:

•    na terenie  wrocławskiego oddziału ZUS: 73 591 (2021 – 57 166)

•    na terenie  wałbrzyskiego oddziału ZUS: 17 793 (2021 – 15  294)

•    na terenie  legnickiego oddziału ZUS: 12 228 (2021 – 10 587)

Obywatele Ukrainy na Dolnym Śląsku: 82 957 (2021 – 67 035), w tym:

•    na terenie  wrocławskiego oddziału ZUS: 57 494 (2021 – 45 012)

•    na terenie  wałbrzyskiego oddziału ZUS: 15 231 (2021 – 13 243)

•    na terenie  legnickiego oddziału ZUS: 10 252 (2021 – 8 780)

Firmy prowadzone przez cudzoziemców w Polsce i na Dolnym Śląsku:

1.   Kraj: 28 291 (2021 – 23 556), w tym przez obywateli Ukrainy 9 065 (2021 – 6 803)

2.   Dolny Śląsk: 3058 (2021 – 2441), w tym przez obywateli Ukrainy 1 319 (2021 – 968)

Firmy prowadzone przez obcokrajowców na Dolnym Śląsku:

1.   na terenie  wrocławskiego oddziału ZUS: 2 383 (2021 – 1 811)

2.   na terenie  wałbrzyskiego oddziału ZUS: 391 (2021 – 378)

3.   na terenie legnickiego oddziału ZUS: 284 (2021 – 252)

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.