W gminach zrealizowane zostaną naprawdę ciekawe projekty, jak zadaszone lodowisko i skate park w Jeleniej Górze, budowę wieży widokowej na szczycie Wielkiej Kopy w sąsiedztwie Kolorowych Jeziorek (wspólny projekt gminy Kamienna Góra i Marciszowa), budowa infrastruktury przy zbiorniku Zalew w Kamiennej Górze, budowa rolkostrady oraz wyciągu narciarskiego przy skoczni K-19 z systemem naśnieżania i oświetleniem w Lubawce, czy budowa kompleksu basenów oraz sfinansowanie infrastruktury przy wieży widokowej w Świeradowie…

Łącznie pomocą objętych zostały 202 gminy z 6 województw, a trafi do nich ponad 672 mln zł. Na Dolnym Śląsku wsparciem objętych zostało 57 górskich samorządów a przeznaczono dla nich w sumie ponad 198 mln
– To kolejna pomoc dla samorządów, tym razem dla gmin turystycznych w obszarach górskich, które najmocniej odczuły skutki obostrzeń sanitarnych związanych z pandemią koronawirusa. Gminy same wskazywały na co chcą przeznaczyć środki. Dofinansowane projekty mają zwiększyć szeroko rozumianą atrakcyjność turystyczną poszczególnych miejscowości – mówił senator PiS Krzysztof Mróz, który pierwszy poinformował o środkach dla górskich gmin powiatu karkonoskiego.
Zgodnie z założeniami programu środki z „tarczy górskiej” można przeznaczyć na finansowanie lub dofinansowanie infrastruktury turystycznej oraz infrastruktury komunalnej związanej z usługami turystycznymi. Wnioskując o środki gminy mogły skorzystać z 2 instrumentów. Pierwszy z nich to wsparcie wyliczone na podstawie wydatków, które dana gmina poniosła na inwestycje w latach 2016-2020; wtedy dofinansowanie z programu wyliczano jako równowartość 40 proc. średniorocznych wydatków na inwestycje w tych latach (nie więcej niż 8 mln zł na jedną gminę). W drugim instrumencie rząd rekompensował samorządom stratę z tytułu utraconych dochodów z podatku od nieruchomości.
Prezydent Jerzy Łużniak przyznaje, że to znakomite wiadomości dla miasta i dziękuje swoim urzędnikom za bardzo dobre przygotowanie wniosku.
– To bardzo ważne wsparcie w sytuacji, gdy budżety gmin, także Jeleniej Góry, borykają się ze znacznym, spowodowanym pandemii uszczupleniem budżetów. Pieniądze, które w jakimś stopniu uzupełnią te straty, pozwolą zrealizować nam inwestycje, które mieszkańcy na pewno docenią: zadaszone lodowisko, z którego będzie można korzystać od listopada do marca; zadaszony i taki, jak sobie młodzież wymarzyła, skate park; dwie ulice w Jagniątkowe – wyliczał prezydent Łużniak.
Burmistrz Karpacza Radosław Jęcek, wypowiadając się w terminie kiedy wsparcie miało już trafiać do gmin (zapewniano, że stanie się to w ciągu miesiąca od zakończenia naboru, czyli do 15 marca; opóźnienie okazało się nieduże) oczywiście był zadowolony, że puli, na którą Karpacz mógł liczyć, ale zwracał uwagę na inna okoliczność.
– Oczywiście każde wsparcie nam się przyda, bez względu na warunki. Pieniądze z tej formy pomocy możemy wydać na inwestycje i oczywiście tak je wydamy. Pozostaje jednak problem utraty płynności finansowej, która nam grozi przez brak wpływów od podmiotów. Może być tak, że będziemy realizować fajne inwestycje, ale nie będzie czym zapłacić za miejskie oświetlenie. Staramy się zainteresować tym zagrożeniem władze – zwracał uwagę burmistrz Jęcek.
Kwoty dofinansowań dla gmin górskich w naszym regionie oraz inwestycje na które przeznaczone zostaną środki:
• Miasto Jelenia Góra – 8 000 000 zł na przebudowę ulic Myśliwskiej i Agnieszkowskiej (szlaki turystyczne), budowę lodowiska w technologii stałej z zadaszeniem oraz zadaszonego skateparku przy ul. Kilara na Zabobrzu.
• Gmina Janowice Wielkie – 419 631 zł na modernizację ciągów pieszych wzdłuż zabytkowej Alei Wojska Polskiego w Janowicach Wielkich.
• Miasto Karpacz – 4 977 475 zł na budowę oraz wymianę oświetlenia LED na terenie miasta, budowę parku rekreacyjnego oraz zielonego korytarza „park&go”, rewitalizację istniejącego parku oraz placu zabaw, stworzenie miejsc parkingowych, ścieżek spacerowych, zakup stojaków na rowery oraz zakup 2 działek przy nowo utworzonym parku rekreacyjnym z przeznaczeniem na zagospodarowanie turystyczne.
• Miasto Kowary – 1 321 750 zł na przebudowę parkingu przy ul. Ogrodowej, przebudowę parkingu przy ul. Karkonoskiej oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Jagiellońskiej.
• Gmina Mysłakowice – 2 153 602 zł na przebudowę ul. Sportowej i ul. Turystycznej (szlaki turystyczne) wraz z budową oświetlenia i miejsc postojowych w Karpnikach.
• Miasto Piechowice – 1 335 664 zł na budowę sieci kanalizacji sanitarnej od skrzyżowania ul. Kryształowej i 1 Maja do ul. Turystycznej.
• Gmina Podgórzyn – 3 277 349 zł na przebudowę drogi do działki 627/4 wraz z budową parkingu w Podgórzynie oraz budowę wodociągu w Sosnówce.
• Gmina Stara Kamienica – 1 270 000 zł na budowę infrastruktury niezbędnej do rozwoju atrakcji historycznych i turystycznych: placu przy XVI w. zamku Schaffgotschów w Starej Kamienicy oraz drogi i miejsca wypoczynku w Nowej Kamienicy.
• Miasto Szklarska Poręba – 3 628 285 zł na budowę nowego parkingu na ul. Turystycznej, budowę drogi manewrowej na terenie istniejącego parkingu przy ul. Turystycznej wraz z infrastrukturą (w tym system parkingowy), budowę „Stacji Kultura” w zrewitalizowanym budynku dworca PKP Szklarska Poręba-Górna oraz rozbudowę Skweru Ducha Gór przy ul. Turystycznej 2.

• Gmina Kamienna Góra – 3 034 000 zł na budowę i rozbudowę infrastruktury turystycznej w Rudawskim Parku Krajobrazowym i jego sąsiedztwie obejmującym gm. Kamienna Góra i gm. Marciszów. Wspólny projektu obu gmin obejmie budowę wieży widokowej na szczycie Wielkiej Kopy (861 m n.p.m.) w sąsiedztwie Kolorowych Jeziorek budowę platform widokowych, miejsc obsługi turystów oraz przebudowę dróg dojazdowych.
• Miasto Kamienna Góra – 5 700 000 na kolejny etap zwiększenia atrakcyjności turystycznej zbiornika wodnego Zalew, położonego w centrum Kamiennej Góry. Zakres inwestycji obejmuje: zapewnienie alternatywnego dojazdu od ul. Leśnej, budowę filtra biologicznego, modernizację sposobu zrzutu wody do rzeki Zadrna, budowę ujęcia wody, przebudowę układu ścieżek z oświetleniem, monitoring.
• Gmina Lubawka – 2 860 639,75 zł na budowę i modernizację obiektów sportów zimowych w Lubawce wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Składa się z m.in. z rolkostrady o dł. ok. 1192 m, do użytku przez cały rok, budynku technicznego z zapleczem socjalnym, bez barier architektonicznych, miejsc postojowych, systemu naśnieżania stoku z infrastrukturą (8 armat śnieżnych, 5 studni), wyciągu krzesełkowego i skoczni treningowej K-19 z infrastrukturą
• Gmina Marciszów – 1 621 800 zł na budowę i rozbudowę infrastruktury turystycznej w zakresie opisanym przy gm. Kamienna Góra.

• Gmina Leśna – 1 225 560,08 zł na budowę drogi o dł. 2,32 km, łączącej miejscowości: Grabiszyce (domy przysłupowe), Miłoszów (miejsce pamięci filii obozu Gross-Rosen, stożki wulkaniczne), Świecie (ruiny zamku średniowiecznego).
• Gmina Świeradów Zdrój – 5 709 624,12 zł na budowę wieży widokowej na górze Młynica, budowę kompleksu otwartych basenów (dwie niecki basenowe raz z infrastrukturą towarzyszącą), budowę pijałki z wodą mineralną, rozbudowę sieci wodociągowej w ul. Górzystej, rozbudowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Świeradów-Zdrój, przebudowę ul. Dąbrowskiego.

• Gmina Mirsk – 4 400 400 zł na budowę chodników oraz parkingów i toalety publicznej. Przebudowa drogi powiatowej Orłowice-Rębiszów. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Mirsku.
• Gmina Wleń – 2 150 000 zł na przebudowę chodników, ciągów pieszych oraz dróg z infrastrukturą towarzyszącą, poprawiającą dostępność turystyczną gminy. Składa się na to: przebudowa ul. Górskiej wraz z sieciami infrastruktury podziemnej w zakresie polepszenia dojazdu do atrakcji turystycznych tj. Rezerwatu Góra Zamkowa, Zamek Wleń, Pałac Wleń;. przebudowa drogi gminnej w Bełczynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą; przebudowa drogi gminnej Klecza-Nielestno; wykonanie ciągu pieszego wzdłuż drogi powiatowej i remontu drogi na 2 km odcinku Wleń – Nielestno, przy dorzeczu rzeki Bóbr.

• Gmina Bolków – 2 950 000 zł na rozwój usług turystycznych na terenie gminy poprzez budowę szlaku pieszego wokół zamku Bolków – słonecznej ścieżki i zagospodarowanie terenów pod nową ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną: punkty widokowe, ogrody kieszonkowe, ławki tematyczne, oznakowanie tych obiektów.
• Gmina Świerzawa – 2 686 419,62 zł na wykonanie systemu komunikacyjnego do obsługi ruchu turystycznego w Podgórkach. Zakres: ~5,5km oświetlenia drogogowego, przebudowa drogi Radzyń–Podgórki i dróg lokalnych (~2km), dróg tłuczniowych ~850m. Infrastruktura zapewni bezpieczeństwo turystyki pieszej, samochodowej i rowerowej.
• Gmina Wojcieszów – 1 106 224,54 zł na przebudowę dróg i chodników w Wojcieszowie celem podniesienia atrakcyjności turystycznej. Dotyczy ulic: Wapienna, Górnicza, Słoneczna, łącznika ulic Kościelnej i B. Chrobrego, ul. wokół zabytkowego kościoła, cmentarza, sklepu. Zadanie poprawi warunki korzystania z atrakcji turystycznych w tym: Sanktuarium Maryjnego, dwóch zabytkowych kościołów, kamieniołomu Gruszka (areny Mistrzostw Polski w Tech. Jaskiniowych), punktu widokowego, zabytkowego pieca wapiennego, basenu, zagrody edukacyjnej, szlaków turystycznych i edukacyjnych oraz Single Tracków i obiektów sportowych.

 

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.