Prezes Jeleniogórskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego publicznie odniósł się do przekazywanych przez lokalnych polityków informacji o jego zarobkach i funkcjonowaniu spółki. Twierdzi, że podawali nieprawdę i zapowiada pozwy.

Działalność JTBS szeroko była szeroko komentowana w minionym tygodniu, w reakcji m.in. na firmowane przez prezydenta Łużniaka projekty uchwał zakładające dofinansowanie lub likwidację towarzystwa i „oświadczenie” prezydenta po głosowaniach nad projektami tych uchwał na posiedzeniach komisji statutowych rady.

Opozycyjni radni bardzo krytycznie ocenili funkcjonowanie JTBS, a prezesowi spółki wytknęli zbyt wysokie, ich zdaniem, wynagrodzenia. Marek Wojnarowski uważa, że te stwierdzenia są pomówieniami

Prezes przywołał stwierdzenia, że zarabia 240 tys. zł rocznie (radny Paweł Piotrowicz, Wojciech Leszczyk), że kierowana przez niego spółka nie potrafi pozyskać dodatkowych środków (radny Mariusz Gierus),

Wyjaśnił, że rocznie w JTBS-ie zarabia ok 170 tys. zł brutto, czyli ok 9 tys. zł netto i pozyskał dla towarzystwa ponad 4,2 mln zł środków zewnętrznych, a wraz z pieniędzmi z właśnie realizowanego programu Programowi Budownictwa czynszowego – prawie 20 mln zł.

M. Wojnarowski uważa, że zarówno forma podawanych – jak twierdzi – nieprawdziwych informacji, jak i wprowadzająca w błąd treść są forma pomówienia i zapowiada wobec wymienionych polityków zarówno działania w trybie karnym (zgłoszenia do prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 212 i 216 kodeksu karnego) i w trybie cywilnym. Zapowiedział tez złożenie wniosku do rady miasta o odwołanie M Gierusa z funkcji przewodniczącego komisji rewizyjnej rady.

W swoim wystąpieniu prezes JTBS zwrócił uwagę, że realnym skutkiem wystąpień polityków jeleniogórskiej opozycji było zaniepokojenie wśród mieszkańców TBS-owskich budynków, którzy przychodzili do niego pytając „co z nami będzie?”. Może jednak bardziej do takiej reakcji przyczyniło się stwierdzenie prezydenta „Łużniaka” („Skutkiem decyzji radnych PiS i bloku H. Papaja byłoby wyrzucenie na bruk mieszkańców wynajmujących obecnie swoje mieszkania od Jeleniogórskiego TBS”.), niż radnych PiS. Może więc też tę sugestię należałoby bądź potwierdzić, bądź sprostować.

Czwartą osobą wobec której M. Wojnarowski zamierza podjąć kroki prawne w trybie cywilnym jest prezes TV Dami za publiczne stwierdzenie o „przytuleniu” przez zarząd towarzystwa 2 mln zł pensji. Prezes JTBS precyzuje, że przez 11 lat pracy w JTBS zarobił ok. 1,3 mln zł.

W szerszym komentarzu prezes Wojnarowski pozwolił sobie na dość aroganckie stwierdzenie, że nie dojdzie do odwołania go ze stanowiska prezesa – „prędzej odwołamy Mariusz Gierusa z funkcji przewodniczącego komisji rewizyjnej, niż mnie oni odwołają z funkcji prezesa zarządu” – ogłosił. Chwalił też rozwiązania, jakie przyjął dla TBS-ów rząd PiS-u.

1 Komentarz

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.