Przysięgę poprzedził egzamin końcowy czyli tzw. „pętla taktyczna”, który był podsumowaniem umiejętności jakie zdobyli dolnośląscy terytorialsi podczas kończącego się szesnastodniowego szkolenia, które zostało przeprowadzone na obiektach poligonowych w Świętoszowie.

Wśród wypowiadających wczoraj słowa roty przysięgi wojskowej było 14 kobiet. Jedną z nich jest 18- letnia szer. OT Natalia Bielska. W dniu swoich 18. urodzin odebrała kartę powołania i tym samym stała się najmłodszym terytorialsem zasilając szeregi 16. Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Składającym przysięgę wojskową  w Świętoszowie towarzyszyło około 35 żołnierzy rezerwy, którzy zakończyli szkolenie wyrównawcze i także poszerzają szeregi brygady.

Była to trzecia w tym roku przysięga wojskowa dolnośląskich terytorialsów. Była to jednocześnie druga uroczystość na terenie poligonu, która odbyła się w warunkach wzmożonego bezpieczeństwa sanitarnego, z ograniczoną liczbą gości.

Podczas uroczystości została odczytana decyzja ministra obrony narodowej w sprawie nadania patrona. Z dniem 26 sierpnia patronem Brygady został ppłk Ludwik Marszałek ps. „ZBROJA”.

Dzisiaj (27 września) w dniu utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego, żołnierze WOT obchodzą swoje święto. Dowódca Brygady płk Artur Barański wręczy wyróżnienia z okazji święta Wojsk Obrony Terytorialnej w postaci listów gratulacyjnych, odznak honorowych Wojsk Lądowych oraz odznak „Zasłużony Żołnierz RP”.

Zaprzysiężeni żołnierze już od października rozpoczną trzyletni cykl szkoleń w 161. batalionie lekkiej piechoty we Wrocławiu. Po tym okresie będą mogli kontynuować Terytorialną Służbę Wojskową lub – z pierwszeństwem – ubiegać się o przyjęcie do zawodowej służby wojskowej. Przedostatnie w tym roku szkolenie ochotników do Terytorialnej Służby Wojskowej odbędzie się w terminie 2 – 17 października (ochotnicy bez złożonej przysięgi wojskowej) oraz 10-17 października (ochotnicy powołani z rezerwy).

Rekomendowanym sposobem składania wniosku o powołanie do służby jest skorzystanie z ePUAP bądź udanie się do najbliższego względem zameldowania WKU. Warunkiem wstąpienia do formacji jest między innymi polskie obywatelstwo, pełnoletniość i niekaralność, a także dobry stan zdrowia.

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.