Za radio i telewizję zapłacimy więcej. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ustaliła wysokość abonamentu w 2023 roku. Stawki są znacznie wyższe.

Od stycznia 2023 roku będą obowiązywały nowe stawki za abonament radiowo-telewizyjny:

– opłata za odbiornik radiowy – 8,70 zł (dotychczas 7,50 zł),

– opłata za odbiornik telewizyjny lub radiowo-telewizyjny – 27,30 zł (dotychczas 24,50 zł).

Przypomnijmy, że abonament RTV muszą płacić wszyscy, którzy mają zarejestrowany radioodbiornik lub telewizor. Nawet wtedy, kiedy korzystają z sieci kablowej lub satelitarnej.

Prawdopodobnie w 2023 roku również będzie można skorzystać ze zniżek, jeśli abonament opłacimy z góry.

Miliony u dłużników

Za egzekwowanie opłat za abonament RTV odpowiada Poczta Polska. Według zgromadzonych przez KRRiT danych, 96,4 proc. spośród 13,57 mln gospodarstw domowych w 2020 roku posiadało telewizor. Abonament w tym samym okresie opłacało jednak zaledwie 680,2 tys.

W 2021 roku ściągnięto od dłużników prawie 50 mln zł. Jeśli chodzi o pierwszy kwartał 2022 roku, było to ok. 7,5 mln zł., przy czym ta wartość zasilona jest również przez wpływy środków za lata ubiegłe.  

Kto jest zwolniony z opłat?

W Polsce ponad 3 miliony osób jest zwolnionych z opłat za abonament RTV. Oto lista uprawnionych:

– niektórzy inwalidzi i osoby niepełnosprawne,
– seniorzy powyżej 75 roku życia,
– beneficjenci świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego,
– osoby niesłyszące,
– osoby niewidome,
– osoby, które ukończyły 60 lat oraz mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia,
– osoby spełniające kryteria dochodowe,
– osoby, które mają prawo do korzystania z niektórych świadczeń pieniężnych,
– bezrobotni,
– osoby posiadające prawo do zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
– inwalidzi i kombatanci wojenni lub wojskowi,
– członkowie rodzin pozostałych po kombatantach będących inwalidami wojennymi lub wojskowymi,
– osoby, które zostały zaliczone do jednej z grup inwalidów wskutek inwalidztwa pozostającego w związku z zatrudnieniem w niektórych branżach,
– osoby posiadające status weterana poszkodowanego poza granicami państwa.

News4Media/fot. iStock

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.