Wczoraj 12 grudnia rozpoczęła się sprzedaż węgla w cenie preferencyjnej, bowiem pierwsza dostawa znalazła się już na placu. Pierwszym transportem zostało dostarczone 26,5 t opału w sorcie „groszek”, następne dostawy awizowane są sukcesywnie, jednak sprzedawca – PGG S.A. – nie wskazuje konkretnych dni w określonej perspektywie, ani też harmonogramu konkretnych sortów opału. Łącznie Jelenia Góra – na podstawie zebranych ankiet, określonych ustawą – zebrało zamówienia na prawie 1,5 tys. ton węgla według wskazanych przez mieszkańców asortymentów.

Cena węgla, niezależnie od tego, czy jest to „groszek”, „orzech”, czy miał wynosi 1.894 zł/tonę, przy czym w tę cenę wliczony jest dowóz opału pod adres zamawiającego.

Procedura sprzedaży – co określają specjalnie w tej sprawie uchwalone przepisy – wygląda następująco:

– po dowiezieniu opału na skład pracownik UM telefonuje do osoby kolejnej na liście, sporządzonej przez MOPS i zawiadamia tę osobę o możliwości odbioru opału. Kolejność odbioru jest określona przez: (1) kolejność zgłoszenia, (2) oczekiwany asortyment. Może się bowiem zdarzyć tak, że osoba oczekująca na „orzech” będzie obsłużona w dalszej kolejności, pomimo wcześniejszego zgłoszenia, jeśli z harmonogramu dostaw wyniknie, że do Jeleniej Góry będzie trafiał najpierw „groszek”.

(Uwaga – telefonowanie do MOPS, czy Wydziału Zarządzania Kryzysowego z pytaniami dot. terminu możliwości zakupu węgla jest bezcelowe, bo ani UM ani skład opałowy nie otrzymał harmonogramu dostaw opału według sortu. Takie telefony blokują możliwość kontaktu pracowników UM z osobami, które mogłyby już dokonywać zakupu).

– pracownik UM, telefonujący do Zamawiającego informuje go o numerze konta i kwocie, jaką winien wpłacić z tytułu zakupu opału. Po potwierdzeniu wpływu należnej kwoty na kontro wydawane są dokumenty umożliwiające zakup.

Fot. iStock

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.