Wczoraj 12 grudnia rozpoczęła się sprzedaż węgla w cenie preferencyjnej, bowiem pierwsza dostawa znalazła się już na placu. Pierwszym transportem zostało dostarczone 26,5 t opału w sorcie „groszek”, następne dostawy awizowane są sukcesywnie, jednak sprzedawca – PGG S.A. – nie wskazuje konkretnych dni w określonej perspektywie, ani też harmonogramu konkretnych sortów opału. Łącznie Jelenia Góra – na podstawie zebranych ankiet, określonych ustawą – zebrało zamówienia na prawie 1,5 tys. ton węgla według wskazanych przez mieszkańców asortymentów.

Cena węgla, niezależnie od tego, czy jest to „groszek”, „orzech”, czy miał wynosi 1.894 zł/tonę, przy czym w tę cenę wliczony jest dowóz opału pod adres zamawiającego.

Procedura sprzedaży – co określają specjalnie w tej sprawie uchwalone przepisy – wygląda następująco:

– po dowiezieniu opału na skład pracownik UM telefonuje do osoby kolejnej na liście, sporządzonej przez MOPS i zawiadamia tę osobę o możliwości odbioru opału. Kolejność odbioru jest określona przez: (1) kolejność zgłoszenia, (2) oczekiwany asortyment. Może się bowiem zdarzyć tak, że osoba oczekująca na „orzech” będzie obsłużona w dalszej kolejności, pomimo wcześniejszego zgłoszenia, jeśli z harmonogramu dostaw wyniknie, że do Jeleniej Góry będzie trafiał najpierw „groszek”.

(Uwaga – telefonowanie do MOPS, czy Wydziału Zarządzania Kryzysowego z pytaniami dot. terminu możliwości zakupu węgla jest bezcelowe, bo ani UM ani skład opałowy nie otrzymał harmonogramu dostaw opału według sortu. Takie telefony blokują możliwość kontaktu pracowników UM z osobami, które mogłyby już dokonywać zakupu).

– pracownik UM, telefonujący do Zamawiającego informuje go o numerze konta i kwocie, jaką winien wpłacić z tytułu zakupu opału. Po potwierdzeniu wpływu należnej kwoty na kontro wydawane są dokumenty umożliwiające zakup.

Fot. iStock

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Andrzej Buda

Zgłoś za pomocą formularza.