Projekt State of Glass – Dolnośląskie Warsztaty i Sympozjum Szkła Artystycznego i Designu, który obejmie warsztaty i pokazy hutnicze, zajęcia ze studentami, działania plenerowe oraz sympozjum naukowe poświęcone sztuce i technologii szkła rusza 15 lipca.

Celem wydarzenia jest tworzenie autorskich dzieł sztuki i designu przez wybitnych specjalistów i twórców szkła, a także wymiana doświadczeń między artystami, hutmistrzami i technologami z Polski i Czech. Spotkania będą także formą prezentacji  najnowszych, ekologicznych technologii szkła artystycznego, a zwieńczeniem całego projektu będzie wystawa dzieł powstałych podczas warsztatów, której otwarcie planowane jest w grudniu 2022 roku w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze.

Wpisując się w Międzynarodowy Rok Szkła ogłoszony przez Organizację Narodów Zjednoczonych, działania realizowane w ramach cyklu wydarzeń pozwolą zaprezentować wszechstronne możliwości tego materiału, czyli technologiczną, naukową i ekonomiczną rolę szkła oraz jego znaczenie dla poprawy jakości i rozwoju nowoczesnych technologii. „State of Glass” jest także formą promocji tzw. „kulturowego złota” Dolnego Śląska, z jego unikatowym w skali ogólnopolskiej szlakiem hutnictwa i niezwykle bogatej tradycji artystycznej w tym zakresie.

Oprócz działań artystycznych oraz edukacyjnych projekt obejmie również działania o charakterze integracyjnym, jak przejazd uczestników na starych rowerach z huty Karlsthal (Stacja Turystyczna Orle w Szklarskiej Porębie – Jakuszycach) do dawnej huty Josefa Riedela w czeskiej Izerce.

𝗣𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺

▪️ Leśna Huta, Kołłątaja 2, Szklarska Poręba, PL
16–21.07.2022
godz. 10:00-14:00
Warsztaty i pokazy otwarte dla publiczności

▪️ Szkoła Rzemiosła Artystycznego, Smetanovo zátiší 470, Železný Brod, CZ
16–20.07.2022
godz. 10:00–14:00
Warsztaty i pokazy otwarte dla publiczności

▪️ Laboratorium Szkła, Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, Jana Matejki 28, Jelenia Góra, PL
16–20.07.2022
godz. 10:00–18:00, przerwa 14:00-15:00
Warsztaty i pokazy otwarte dla publiczności

▪️ Stacja Turystyczna ORLE (dawna huta Karlsthal), Szklarska Poręba-Jakuszyce, PL
Warsztaty specjalistyczne otwarte dla publiczności:

22.07.2022 | Warsztaty
▪️ godz. 13:00–18:00
– podstawy tworzenia witrażu
Prowadzenie: Joanna Bujak (PL)
– obróbka szkła w ogniu palnika gazowego
Prowadzenie: Kamila Mróz (PL)
▪️ od godz. 16:00 do późnych godzin wieczornych
– dmuchanie i formowanie szkła na gorąco z masy szklanej wytopionej w hutniczym piecu plenerowym
Prowadzenie: Henryk Łubkowski (PL)

▪️ SYMPOZJUM ▪️
22 lipca, godz. 16:00–18:00 Stacja Turystyczna ORLE (dawna huta Karlsthal), Szklarska Poręba-Jakuszyce
Prelegenci: Kamila Mróz (PL), Oldrich Palata (CZ), Edyta Patro (PL), Katarzyna Pilic (PL), dr Mariusz Łabiński (PL), Jiří Šuhájek (CZ)

▪️ RAJD ROWEROWY ▪️
23.07.2022, start o godz. 8:00
Na zakończenie pleneru odbędzie się otwarty przejazd na zabytkowych rowerach z byłej huty Karlsthal (Orle, PL) do byłej huty Josefa Riedela (Izerka, CZ).

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.