Jak informuje prezydent Jeleniej Góry Jerzy Łużniak, w wyłoniono wykonawcę przebudowy budynku byłej szkoły dla dzieci niepełnosprawnych. Powstanie tam żłobek. Jeszcze w tym tygodniu ma zostać podpisana umowa.

Przetarg na przebudowę wygrała wrocławska firma LK Invest, oferując kwotę ponad 4,5 milionów złotych.

Mowa o budynku przy ul. Wolności 117 w Jeleniej Górze, w którym dotąd mieściła się szkoła podstawowa dla dzieci z niepełnosprawnościami. Po rozbudowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Kruszwickiej, szkoła się tam przeniosła. Opuszczony budynek władze miasta postanowiły przeznaczyć na żłobek.

Konieczne jest dostosowanie obiektu do nowej funkcji. Zakres zamówienia jest bardzo szeroki i obejmuje m.in.: przebudowę wewnętrznej klatki schodowej, zamknięcie klatek schodowych i wyposażenie w system oddymiania i przewietrzenia, dobudowę nowego wewnętrznego biegu schodów na poddasze, wykonanie zabudowy i adaptacji poddasza, roboty dekarskie związane z wymianą starego pokrycia dachowego na nowe, wymianę starego orynnowania i obróbek blacharskich, okien i drzwi zewnętrznych, zabudowę wewnętrznych hydrantów i wykonanie instalacji p.poż. zasilanych wodą, przebudowę powierzchni piwnic i dostosowania do potrzeb m.in. szatni dla personelu, kuchni i pomieszczeń konserwatora, wydzielenie pomieszczeń administracyjnych, wyposażenie sal dla dzieci w węzły sanitarne, szatnie i strefy rozdziału posiłków dla dzieci, zabudowę windy kuchennej, docieplenie ścian budynku styropianem a połaci dachowej wełną mineralną, dobudowie podjazdów dla osób poruszających się na wózkach, wykonanie schodów i wejścia do części piwnicznej budynku, wykonanie izolacji pionowej budynku, prace związane z instalacją c.o., wod-kan, i gazową, w tym wymiana grzejników.

Inwestycja ma zakończyć się w ciągu 29 tygodni od momentu podpisania umowy. Wypada to w pierwszej połowie stycznia 2022r.

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.