Jeleniogórskie WCSKJ dołączyło do Ogólnopolskiego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Płuca. Badania wykonywane metodą niskodawkowej tomografii komputerowej mają poprawić świadomość dotyczącą tego schorzenia i polepszyć jego wykrywalność na wczesnym etapie rozwoju. Już ruszyła rekrutacja pacjentów.

Program skierowany jest do osób w wieku 55 – 74 lata, które:

– mają konsumpcję tytoniu większą lub równą 20 paczkolatom i są aktywnymi palaczami,

– mają konsumpcję tytoniu większą lub równą 20 paczkolatom i rzuciły palenie na nie więcej niż 15 lat (dot. ostatniego okresu abstynencji).

Wziąć w nim mogą również osoby w wieku 50–74 lata, które:

– mają konsumpcję tytoniu większą lub równą 20 paczkolatom i są aktywnymi palaczami,

– mają konsumpcję tytoniu większą lub równą 20 paczkolatom i rzuciły palenie na nie więcej niż 15 lat (dot. ostatniego okresu abstynencji) i u których stwierdzono jeden z czynników ryzyka:

– z uwagi na wykonywany zawód były narażone na działanie krzemionki, berylu, niklu, chromu, kadmu, azbestu, związków arsenu, spalin silników diesla, dymu ze spalania węgla kamiennego, sadzy,

– poddane ekspozycji na radon,

– chorowały na raka płuca, chłoniaka, raka głowy i szyi lub raki zależne od palenia tytoniu, np. raka pęcherza moczowego,

– osoby z bliskiej rodziny (krewni pierwszego stopnia) miały raka płuca,

– chorują na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP) lub samoistne włóknienie płuc (IPF).

Wzięcie udziału w programie uniemożlwia:

– trwająca choroba zakaźna lub „ostra” choroba naczyniowa, chirurgiczna,

– w okresie ostatnich 12 miesięcy w ramach programu w kierunku wykrycia raka płuca przeprowadzono badanie, w którym nie stwierdzono żadnych niepokojących zmian,

– wykonano tomografię komputerową klatki piersiowej w ciągu 3 miesięcy poprzedzających datę planowanego badania,

– zdiagnozowano raka płuca w okresie przed zgłoszeniem się do Programu, a okres od zakończenia radykalnego leczenia jest krótszy niż 5 lat.

Aby dostać skierowanie na badanie trzeba wypełnić ankietę kwalifikacyjną.

Ankiety są dostępne:

– na stronie internetowej szpitala,

– w punkcie informacyjnym (parter) w siedzibie szpitala (tu także zwrot ankiet)

– w pokoju nr 176 (parter) w godz. 9.00-14.00 w dni robocze (tu także zwrot ankiet).

Ankiety można także zwrócić pocztą elektroniczną na adres: poczta@spzoz.jgora.pl

O zakwalifikowaniu do programu i o terminie badania szpital poinformuje telefonicznie.

Szczegółowe informacje dotyczące programu można uzyskać na stronie https://spzoz.jgora.pl/ oraz telefonicznie: od poniedziałku do piątku, w godz. 09.00-14.00, nr tel. 757 537 223 lub osobiście: WCSKJ ul. Ogińskiego 6, Jelenia Góra 58-506 – w godz. 09:00-14:00 pokój 176 (parter).

1 Komentarz

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.