Wczoraj w Jeleniej Górze odbyły się uroczystości związane z 42. rocznicą powołania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Zorganizowane przez Region Jeleniogórski NSSZ „Solidarność” obchody rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą w jeleniogórskiej Bazylice pw. Św. Erazma i Pankracego koncelebrowaną przez ks. dziekana Bogdana Żygadłę. W Mszy Św., obok byłych i obecnych regionalnych władz „Solidarności”, udział wzięli także m. in. senator Krzysztof Mróz, wicestarosta karkonoski Jarosław Kotliński, przewodniczący Rady Powiatu Karkonoskiego Eugeniusz Kleśta, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu Tadeusz Łozowski oraz Jerzy Zębik, dyrektor departamentu Prezydenta w UM Jelenia Góra reprezentujący Prezydenta Miasta Jerzego Łużniaka. Poczty sztandarowe wystawił zarząd Regionu Jeleniogórskiego „S” oraz komisje zakładowe z Elektrowni i Kopalni „Turów” w Bogatyni.

W wygłoszonej homilii ks. Bogdan Zygadło nawiązał do znaczenia wydarzeń z sierpnia 1980 roku i podkreślał potrzebę działania „Solidarności” w dzisiejszych czasach. Po zakończeniu Mszy Świętej obchody przeniosły się na plac przy bazylice, gdzie znajduje się pamiątkowa tablica poświęcona „Solidarności”. Była to okazja do wygłoszenia okolicznościowych przemówień.

Przemówienie wygłosił Przewodniczący Regionu Jeleniogórskiego NSZZ „Solidarność”: „Dziś dziękujemy tym wszystkim działaczom „Solidarności”, którzy wywalczyli nam wolność. Ich działania doprowadziły finalnie do upadku systemu komunistycznego nie tylko w Polsce, ale w całej Europie.” – powiedział Franciszek Kopeć.

Głos zabrał również senator RP Krzysztof Mróz, który powiedział: „Dzięki Solidarności mamy dziś wolną i demokratyczną Polskę. Dzisiejsze obchody to także okazja do wspomnienia tych, którzy walcząc za ideały „Solidarności” zapłacili najwyższą cenę.”

W tym roku centralne obchody 42. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy odbędą się 31 sierpnia w Lubinie i będą połączone z obchodami 40. rocznicy Zbrodni Lubińskiej.

W sierpniu i wrześniu 1980 roku doszło do podpisania tzw. Porozumień sierpniowych. Były to porozumienia zawarte przez rząd PRL z komitetami strajkowymi czterech zakładów przemysłowych w różnych częściach kraju. Na mocy porozumień dopuszczono do rejestracji legalnych, samorządnych związków zawodowych pod szyldem NSZZ „Solidarność”. Wśród innych postulatów strajkujących, które zostały zapisane w porozumieniach znalazły się m. in. prawo do strajku i wolności słowa, ograniczenie cenzury, przywrócenie do pracy zwolnionych z powodów politycznych czy wzrost płac.

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.