Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to aplikacja, dzięki której przy pomocy komputera lub telefonu, można w prosty i anonimowy sposób przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa. Zgłoszenia naniesione na mapę trafiają do policjantów, którzy bezpośrednio zajmują się rozwiązaniem wskazanego problemu. Jeśli widzisz, że w twojej okolicy dzieje się coś niepokojącego zareaguj i zgłoś to na mapie.

Poczucie bezpieczeństwa należy do podstawowych potrzeb każdego człowieka i ma decydujący wpływ na funkcjonowanie każdej społeczności. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to narzędzie, które sprawdza się jako praktyczny komunikator pomiędzy społeczeństwem a Policją. Pamiętajmy, że jednym z celów Policji jest poznanie oczekiwań społeczeństwa w zakresie dostrzeganych zagrożeń bezpieczeństwa, jak i oczekiwanych sposobów ich usuwania. Ponadto, Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa wykorzystuje informacje uzyskane na podstawie własnych ustaleń, czyli między innymi poprzez wykorzystanie statystyk policyjnych, informacji uzyskanych od osób spoza policji oraz na podstawie wyników badań opinii publicznej. To dzięki informacjom przekazanym przez społeczeństwo, Policja może jeszcze lepiej spełniać swoje zadania, reagując na wskazane na mapie zagrożenia.

Dzięki pobraniu aplikacji na telefon możemy bez wychodzenia z domu, anonimowo poinformować Policję o zagrożeniach występujących w naszej okolicy. Do każdego zgłoszenia podchodzimy rzetelnie i weryfikujemy je, a gdy jest taka potrzeba przekazujemy również do innych podmiotów pozapolicyjnych.

Zasady działania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa „krok po kroku”:
1) otwieramy Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa pod adresem internetowym https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html;
2) akceptujemy regulamin;
3) chcąc dodać zgłoszenie, należy na początku wybrać na mapie obszar, który nas interesuje;
4) za pomocą czerwonej ikony „dodaj zagrożenie”, dodajemy do mapy występujące niebezpieczeństwo, wybierając je z katalogu zawierającego ponad dwadzieścia pozycji, należy wskazać konkretny punkt na mapie oraz datę zdarzenia.
Dzięki temu Policja będzie mogła przeanalizować pojawiające się potencjalnie niebezpieczne sytuacje i zaplanować działania prewencyjne.

Każde, nowo dodane zgłoszenie oznaczone jest kolorem zielonym. Następnie poddawane jest weryfikacji i wówczas zmienia kolor na żółty. Jeśli zostanie potwierdzone, uzyskuje kolor czerwony. Gdy zaś weryfikacja zagrożenia jest negatywna, znacznik przyjmuje kolor szary i znika z oficjalnej mapy. Jednakże nadal zgłoszenie widoczne jest dla policyjnego koordynatora mapy.

Nie możemy zapominać o tym, że bardzo często to od nas zależy, czy i jak szybko, zostanie wyeliminowane zagrożenie. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jest coraz bardziej popularna, a mieszkańcy wielokrotnie z niej korzystają.

Warto pamiętać, że każde naniesione na mapę zagrożenie wywoła odpowiednią reakcję Policji, ale w przypadkach pilnych, kiedy jest potrzebna natychmiastowa interwencja Policji, nadal warto korzystać z numeru alarmowego 112.

Źródło: Komenda Główna Policji

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.