Od 1 października 2021 roku nie ma już możliwości złożenia wniosku o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego pocztą elektroniczną. Wciąż można to zrobić online, poprzez Internetowe Konto Pacjenta czy ePUAP.

Co to jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego zapewnia nam spokój podczas pobytu za granicą. Działa w krajach Unii Europejskiej (UE) i państw członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). Jest to dokument unijny, którego wyrobienie jest całkowicie bezpłatne. Warto jednak pamiętać, że gwarantuje prawo do leczenia na podstawie zasad obowiązujących w danym kraju. Co to znaczy? Jeśli w miejscu, w którym obecnie przebywamy, obywatele mają obowiązek opłacenia części kosztów, na przykład za wizytę u lekarza, my również będziemy musieli za nią zapłacić. Dodatkowo EKUZ obejmuje wyłącznie leczenie niezbędne i nieplanowane w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej danego państwa. Taką kartę mogą trzymać wyłącznie osoby uprawnione do świadczeń zdrowotnych w Polsce. Na jej wydanie czeka się przeważnie od 3 do 5 dni roboczych od wysłania wniosku.

Jak wyrobić EKUZ?

Dawniej wniosek o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego można było wysłać nawet e-mailem. Od 1 października 2021 roku taka forma składania wniosków nie jest już akcpetowana. Można to zrobić online przez Internetowe Konto Pacjenta (IKP) lub Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Do tego potrzebny jest nam jednak profil zaufany.

Wniosek można złożyć na kilka sposobów:

osobiście w dowolnym oddziale lub delegaturze NFZ,

za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP,

za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta (IKP),

wysłać pocztą tradycyjną, na adres dowolnego oddziału lub delegatury NFZ.

Wzór wniosku o wyrobienie karty znajduje się na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia: www.nfz.gov.pl . Tam można znaleźć również najbliższy oddział lub delegaturę NFZ, a także wszystkie potrzebne informacje na temat Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.

News4Media/fot. News4Media

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.