Sprawa dotyczy uczniów z Jeleniej Góry oraz z gmin  Piechowice, Jeżowa Sudeckiego, Mysłakowic, Janowic Wielkich oraz Podgórzyna. Uczeń, aby skorzystać z bezpłatnych przejazdów autobusami MZK, musi być zameldowany w tych gminach oraz chodzić do szkoły znajdującej się na ich terenie. Warunkiem korzystania za darmo z autbusów MZK jest posiadanie biletu elektronicznego.

Informacje o nowych zasadach korzystania z bezpłatnej komunikacji zamieściło na swojej stronie MZK. Ponadto szkoły wysyłały do rodziców mejle z informacjami o niezbędnych formalnościach przy wyrabianiu bilet elektronicznego. Nie dla wszystkich nowe zasady są jasne. Są rodzice, którzy skarżą się, że dano im zbyt mało czasu.

Zmusza się rodziców do krążenia miedzy szkołą a punktem obsługi klienta MZK .W skali miasta jest to jak sądzę, jest to kilkanaście tysięcy rodziców (liczba uczniów w jeleniogórskich szkołach).W dobie pandemii, to kompletnie niezrozumiała i nierozsądna decyzja, tym bardziej że np. urząd miasta to swoista twierdza dla interesanta. Rodzic zmuszony jest potwierdzić w szkole dane wpisane we wniosku i oddać zaświadczenie do punktu obsługi klienta. Następnie kolejny raz osobiście odebrać bilet w szkole. Zupełnie niepotrzebnie musi tracić czas.  Dziwi mnie wprowadzenie takiego rozwiązania, gdyż z tego co zauważyłem wszystkie informacje potrzebne do bezpłatnego przejazdu znajdują sie na legitymacji szkolnej, którą wystawia i potwierdza szkoła. Mieszkaniec zmuszony jest do ujawnienia kolejnej instytucji wrażliwych danych typu pesel,data urodzenia, nr tel ,miejsce zamieszkania itp. W dobie cyber przestępczości zwiększa to ryzyko, że zostana one w niewłaściwy sposób wykorzystane. Nie ma też gwarancji czy MZK nie udostępni zebranych danych innym instytucjom UM. Brak takiej klauzuli zarówno w regulaminie MZK jak i biletu elektronicznego. Nowymi regulacjami zostali objęci z tego co zauważyłem tylko uczniowie ,pozostałe grupy korzystają z powszechnie znanych regulacji. Dlaczego MZK tak utrudnia mieszkańcom korzystanie z przyznanych ulg?”  – pyta nasz czytelnik (dane do wiadomości redakcji).

Poprosiliśmy o wyjaśnienie Zbigniewa Rzońcę, rzecznika prasowego MZK w Jeleniej Górze.

Do bezpłatnych przejazdów MZK, zgodnie z uchwałą RM w Jeleniej Górze, niezbędne jest posiadanie zaświadczenia o zameldowaniu ucznia w gminie objętej tzw. Porozumieniem: Jelenia Góra, Piechowice, Jeżów Sudecki, Mysłakowice, Janowice Wielkie, Podgórzyn. Uczeń musi też chodzić do szkoły znajdującej się na terenie wyżej wymienionych gmin. Nowe legitymacje uczniowskie pozbawione są adnotacji o zameldowaniu, niezbędne jest więc posiadanie przez ucznia biletu elektronicznego. Jego wyrobienie odbywa się drogą on-line. Trzeba go tylko później odebrać w szkole. Osoby, które posiadają już taki bilet, muszą udać się najpierw do szkoły, a następnie do MZK – formalności zostaną załatwione od ręki. Procedura dokładnie opisana została na stronie internetowej MZK. Jest naprawdę prosta i przejrzysta”– wyjaśnił rzecznik.

Procedury na stronie MZK

Z informacji dostępnych na stronie MZK wynika, że załatwianie formalności czeka tych uczniów, którzy nie mają karty SEBA. Oni rzeczywiście muszą poświęcić nieco czasu, by wyrobić bilet elektroniczny. Zaletą jest jednak to, iż jest on ważny do końca szkoły i nie trzeba go odnawiać co roku, jak to było przy biletach okresowych. Na przykład dla dzieci, które rozpoczęły naukę w pierwszej klasie w roku 2020 w szkole podstawowej spodziewanym terminem zakończenia będzie 30.09.2028.

Kto już ma kartę SEBA, ten powinien szybko załatwić wszystko w  Centrum Obsługi Klienta MZK przy ul. Wolności 145.

Schemat wyrobienia biletu elektronicznego zamieszczamy poniżej.

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.