Gruntownie przebudowane zostaną ulica Górna oraz 18 odcinków dróg gminnych w Siedlęcinie. To wspólna inwestycja powiatu karkonoskiego i gminy Jeżów Sudecki, przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Inwestycja powiatu i gminy to jedna z pierwszych inwestycji na terenie Dolnego Śląska realizowana wspólnie przez dwie JST, które otrzymały niezależnie dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

W starostwie powiatowym w Jeleniej Górze, podpisano umowę dotyczącą przebudowy wraz z elementami rozbudowy ul. Górnej w ciągu drogi powiatowej nr 2646D w Siedlęcinie oraz przebudowy dróg gminnych.

Wybranym wykonawcą została firma „Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Kama” Rzońca Ryszard. W imieniu powiatu umowę zawarł starosta Krzysztof Wiśniewski i wicestarosta Mirosław Górecki, ze strony gminy Jeżów Sudecki umowę zawarł wójt Edward Dudek.

Pierwsza część inwestycji dotyczy przebudowy wraz z rozbudową odcinka drogi powiatowej przebiegającego przez miejscowość Siedlęcin (gm. Jeżów Sudecki), od skrzyżowania z drogą krajową nr 30 do obiektu mostowego na rzece Bóbr. Przebudowa dotyczy odcinka drogi o długości ok. 2,5 km, przebiegającego w całości przez obszar zabudowany.

Druga część inwestycji obejmuje przebudowę 18 odcinków dróg gminnych. Drogi te o łącznej długości ok. 2km, stanowią jedyne połączenie komunikacyjne istniejących zabudowań z drogą powiatową.

Termin wykonania zamówienia: 16 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.

Całkowita wartość zamówienia: 20.415.279,35 zł w tym:

Na realizację zadania pierwszego, realizowanego przez powiat karkonoski: 14.598.846,59 zł

• 10.450.000,00 zł – dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład

• 4.148.846,59 zł – wkład własny powiatu.

Na realizację zadania drugiego, realizowanego przez gminę Jeżów Sudecki: 5.816.432,76 zł

• 4.655.000,00 zł – dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład

• 1.161.432,76 zł – wkład własny gminy.

Fot. i info. powiat karkonoski

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.