Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

zgodnie z § 6 ust. 5a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. 2213) .

Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż działek rekreacyjnych położonych w Rakowicach Małych:

  1. Oznaczenie nieruchomości: Działki oznaczone ewidencyjnie nr 227/64, 227/65, 227/66, 227/67, 227/68, 227/69, 227/70, 227/71, 227/72 i 227/73, położone w obrębie Rakowice Małe. Działki nieogrodzone, porośnięte roślinnością trawiastą, chwastami oraz samosiejkami. Działki położone w bliskiej odległości od zbiornika wodnego (ok. 120 m). W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczone są symbolem 1US/UT, jako tereny sportu i rekreacji oraz usług turystyki. W Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim w/w nieruchomości posiadają założoną księgę wieczystą nr JG1S/00024344/3.
  2. Cena wywoławcza: Dla każdej działki indywidualnie.
  3. Termin i miejsce przetargu: 12 stycznia 2024 r. (piątek), od godz. 1015, pokój nr 3 urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski.
  4. Wysokość wadium: dla każdej działki indywidualnie, płatne do 08 stycznia 2024 r. włącznie. Za datę wpłaty uważać się będzie datę wpływu pieniędzy na konto sprzedającego.
  5. Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu:
    tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski przy alei Wojska Polskiego 25 A, tablica ogłoszeń wsi Rakowice Małe oraz strona internetowa: www.bip.lwowekslaski.pl – zakładka „Przetargi”.
  6. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje: Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski, aleja Wojska Polskiego 25 A, parter, pokój nr 4, tel. (75) 647-78-72.

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.