Organizatorem bardzo interesującego spotkania był Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego, Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich, a partnerami – Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej i Urząd Miasta Jelenia Góra. Gospodarzem i moderatorem dyskusji był Maciej Pierzchała. Już pierwszy punkt bogatego programu, czyli wystąpienie Sławomira Mazurka (Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego), który prezentował ofertę możliwej pomocy proponowaną przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Jeleniej Górze dla subregionu jeleniogórskiego, wzbudził żywą dyskusję. Oferta pomocy ze strony OWES dla instytucji kultury, organizacji pozarządowych i artystów może być niezwykle cenna, bowiem pomaga w opanowaniu umiejętności niezbędnych przy staraniu się o dofinansowane z różnych źródeł, a więc szkoli, doradza przy pisaniu wniosków, kieruje do odpowiednich instytucji, udziela wsparcia finansowego. Słowem, pomaga tam, gdzie prosty artysta nie może poradzić sobie z zawiłością paragrafów i liczb. Nie może jednak wypełnić za kogoś wniosków projektowych. I ten problem zdominował pierwszą część dyskusji. „Artysta jest od grania” – dało się słyszeć – to jasne, przecież robi to, co umie najlepiej. Niestety, często zmuszony jest przedzierać się przez zawiłości instrukcji do instrukcji do wniosków o dofinansowanie jakiegoś projektu. „Ja mogę, oczywiście, nauczyć się tego, mówił obecny na spotkaniu reżyser Mateusz Brodowski, ale stanie się to kosztem mojej pracy artystycznej – coś tracę”. Wiadomo – jak się jest od wszystkiego, to się jest do niczego.

– O środki pozabudżetowe starać się warto i wykorzystywać je tu w Jeleniej Górze, bo w przeciwnym razie utoną w czarnej dziurze budżetowej” – mówił Sławomir Mazurek.

Monika Jabłońska–Ankiel, dyrektor Wydziału Zdrowia, Spaw Społecznych i Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Jelenia i Jędrzej Soliński z Wydziału Kultury, mówili o polityce kulturalnej miasta i udziale w niej tzw. III sektora. Okazuje się, że Miasto również może pomóc w istotny sposób w pozyskiwaniu środków na różne przedsięwzięcia w ramach projektów czy budżetu obywatelskiego, podobnie jak Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. O istotnej roli artystów indywidualnych i wszelkich pozainstytucjonalnych działaniach artystycznych mówiły: Katarzyna Petyniak z Fundacji Mandala, Małgorzata Osiej – Gadzina (Otwarta Papiernia), Marta Dworakowska (Kotlina Kultury), Dagmara Szuber (Kultura Mądralo); o współpracy między trzema sektorami NGO/ Samorząd/ Biznes: Krzysztof Wojtas (Sudety.pro) i Konrad Ambroży – Jeleniogórski Klub Biznesu. To, oczywiście nie wszyscy uczestnicy piątkowego spotkania, bowiem wzięło w nim udział także spore grono jeleniogórskich przedsiębiorców reprezentujących różne branże oraz artyści. Po raz kolejny Otwarta Papiernia okazała się przyjaznym miejscem, w którym mogły spotkać się, poznać i porozmawiać o współpracy trzy grupy: samorządowcy, przedsiębiorcy i artyści. Dyskusja była momentami burzliwa, merytoryczna, czasem zaskakująca wnioskami. To ważne spotkanie, bo potrzebne jest partnerstwo i wzajemne wspieranie się, pomoc. To wszystko wzmacnia poczucie wspólnoty lokalnej, budowanie partnerstw, sieci lokalnych kontaktów i wzajemnych mechanizmów wsparcia – tak istotnych w trudnych warunkach epidemii.

To był pierwszy taki piknik, ale jak zapowiadają organizatorzy – nie ostatni. 

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.