OGŁOSZENIE

Na podstawie podjętej Uchwały Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 26 marca 2015 r. Nr VII/67/15 w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Lwówek Śląski ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 3307 ze zm.)oraz w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. (t. j. Dz. U. Nr 2021 poz.2213) – Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski – ogłasza:

IV przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej budynkiem dawnej słodowni browaru, oznaczonej ewidencyjnie nr 236 o powierzchni 0,0645 ha, położonej w obrębie 1 miasta Lwówek Śląski. Działka położona w centrum miasta, przy ul. R. Traugutta, w odległości ok. 150 m od Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski. Nieruchomość położona w sąsiedztwie browaru lwóweckiego, budynków wielorodzinnych oraz licznych placówek handlowych. Działka o kształcie wielokąta, zabudowana budynkiem starej słodowni. Budynek pięciokondygnacyjny, niepodpiwniczony. W przeszłości użytkowany był przez Browar Lwówek Śląski jako słodownia, od kilkunastu lat jest nieużytkowany. W budynku znajdują się pomieszczenia magazynowe i produkcyjne. Budynek wybudowany w latach przedwojennych w technologii wykonania tradycyjnej. Strop dachu załamany, załamana więźba dachowa, okna zamurowane, schody uszkodzone. Powierzchnia użytkowa budynku: 600 m2. Budynek wpisany do rejestru zabytków. Uwzględniając zły stan techniczny obiektu, konserwator zabytków zaopiniował pozytywnie przebudowę budynku byłej słodowni z uwzględnieniem rozbiórki trzech górnych kondygnacji. Dla nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży wyznaczone były terminy poprzednich przetargów:

-I przetarg- 20.10.2022 r.

-II przetarg- 22.12.2022 r.

-III przetarg- 17.03.2023 r.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa działka oznaczona jest symbolem 3U/MW- jako tereny zabudowy usługowej i mieszkaniowej wielorodzinnej.

W Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim w/w nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą nr JG1S/00014950/1.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 123.000,00 zł

Przetarg odbędzie się dnia 16.05.2023r. o godz. 0915 w pokoju nr 3 tut. Urzędu (parter) brama „A”.

Wylicytowana kwota zakupu zostanie obniżona o 50%, zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz. U. 2021. poz. 1899 ze zm.)

Warunkiem przystąpienia do przetargu, będzie wpłacenie w a d i u m w wysokości 10 ceny wywoławczej tj. kwoty: 12.300,00 zł w terminie do dnia 09.05.2023 r. (włącznie), które należy wpłacić na konto Gminy Lwówek Śląski Nr 84 1020 2137 0000 9902 0134 9554.

Wadium winno być wpłacone odpowiednio wcześniej, tak aby w wyznaczonym dniu środki pieniężne znajdowały się na rachunku organizatora przetargu.

Zastrzega się, że w przetargu nie mogą brać udziału podmioty zalegające z jakimikolwiek płatnościami wobec Gminy Lwówek Śląski.

Nabywca w/w nieruchomości w terminie do 1 miesiąca od daty wygrania przetargu przystąpi do podpisania umowy notarialnej w przeciwnym razie Gmina może odstąpić od zawarcia tej umowy, a nabywca straci wpłacone wadium.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne.

Uwaga: Nieruchomości sprzedawane są na podstawie danych z powiatowej ewidencji geodezyjnej i GMINA nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim, pok. nr 4, tel. (75)647-78-72. Zapraszam do wzięcia udziału w przetargu Lwówek Śląski Dnia: 28.03.2023 r.

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.