Jeleniogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa jako współwłaściciel (udział większościowy: 56,1%) nieruchomości zabudowanej budynkiem wolnostojącym usługowo-hadlowym i prawa użytkowania wieczystego działki gruntu (do 2086.12.04), informuje, że zamierza zbyć nieruchomości lokalowe znajdujące się w przedmiotowej nieruchomości, położonej w Jeleniej Górze w centrum osiedla Zabobrze II, przy ul. K.Komedy Trzcińskiego12.

Ogólne parametry budynku: wzniesiony w 1987 roku, dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, ze stropem płaskim, łączna powierzchnia użytkowa 2 826,02 m2, powierzchnia zabudowy 1 817,00 m2, kubatura 18 533,00 m3.

Przedmiotowy budynek posadowiony jest na działce gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów:

  • numer działki: 48
  • AM – 18
  • obręb: 0060
  • powierzchnia 6 795 m2

Teren zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Jeleniej Góry dzielnicy Zabobrze, obszar planistyczny I,II,III i ogrody działkowe (Uchwała nr XXII/257/2004 z dnia 06.07.2004r.) przeznaczony jest pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne oraz handlowo-usługowe (oznaczony symbolem 1U,35KD,1/2,1M). Miasto Jelenia Góra Uchwałą nr 402.XLIII.2021 z 17.11.2021r. przystąpiło z wniosku JSM do sporządzenia zmiany planu miejscowego. Wnioskowana zmiana ma rozszerzyć zakres możliwych do realizacji funkcji oraz gabarytów budynku.

Obiekt o dużym potencjale, położony w atrakcyjnej lokalizacji – centrum osiedla mieszkaniowego.

Przedmiotem zbycia będą

  • nieruchomość lokalowa o łącznej powierzchni 2.087,56 m2 (I piętro budynku)
  • nieruchomość lokalowa o powierzchni 67 m2 (parter/piwnica)
  • nieruchomość lokalowa o powierzchni 14,10 m2 (parter)

Pomieszczenia położone na pierwszym piętrze budynku mogą być przeznaczone zarówno na działalność handlową jak i usługową, na wynajem, a po przystosowaniu – np. na działalność typu hostel, kwatery pracownicze. Po wprowadzeniu postulowanej zmiany w planie miejscowym, możliwa będzie realizacja również funkcji mieszkalnej.

W chwili obecnej pomieszczenia wykorzystywane są na potrzeby Osiedlowego Domu Kultury w tym galerię, teatr, sale tańca, sale szkoleniowe, działania  m.in. plastyczno-artystyczne oraz działalność kawiarni (wyposażona w zaplecze gastronomiczne z windą towarową).

Zbycie nieruchomości nastąpi w trybie przetargu ofertowego.

Istnieje możliwość najmu lokali użytkowych. Zarząd Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przyjmuje również inne propozycje i projekty związane z przedmiotową nieruchomością.

Kontakt i zgłaszanie zainteresowania:

Jeleniogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa,
e-mail: sekretariat@jsmjg.pl, tel. 75 76 74 836 do 37

Beata Grabowiec – e-mail: grabowiec.beata@jsmjg.pl

Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.