Wojewoda Dolnośląski podał liczbę radnych sejmiku województwa, rad powiatów i gmin w województwie dolnośląskim, którzy wybierani będą w wyborach samorządowych w 2024 roku. W 11 jednostkach samorządu terytorialnego liczba radnych ulegnie zmianie. Szczególnie znaczące będą te zmiany w gminie miejskiej Lubań.
Zgodnie z ordynacją wyborczą liczba radnych w samorządach wszystkich szczebli wynika z liczby mieszkańców zamieszkujących obszar działania danej rady. Te liczby określa wojewoda w porozumieniu z komisarzem wyborczym, odrębnie dla każdej rady. W radach gmin liczba radnych to:

 • piętnastu w gminach do 20.000 mieszkańców,
 • dwudziestu jeden w gminach do 50.000 mieszkańców,
 • dwudziestu trzech w gminach do 100.000 mieszkańców,
 • dwudziestu pięciu w gminach do 200.000 mieszkańców
 • po trzech na każde dalsze rozpoczęte 100.000 mieszkańców, nie więcej jednak niż czterdziestu pięciu radnych.

Wojewoda dolnośląski właśnie podał liczbą radnych, którzy będą wybierani w nadchodzących wyborach samorządowych – ogłoszonych zapewne na wiosnę przyszłego roku – do sejmiku województwa, rad powiatów i gmin. Z uwagi na zamiany demograficzne w 11 jednostkach samorządu terytorialnego nastąpi zmiana liczby radnych. W dwóch przypadkach (jednostek, w których przybyło mieszkańców) będzie to zmiana na plus. W aż dziewięciu liczba radnych się zmniejszy.
Największa zmiana czeka wyborców i lokalny parlament gminy miejskiej Lubań (oraz Nowej Rudy), gdzie liczba radnych spadnie o więcej niż jedną czwartą. Teraz mieszkańców reprezentuje 21 radnych, od następnej kadencji będzie ich tylko 15. To skutek spadku liczby mieszkańców miasta poniżej 20 tys. W Lubaniu, 1 stycznia 2023 było ich 19 756.
Spowodowana spadkiem mieszkańców zmiana jest dalej idąca, bo oznacza także inny sposób wyboru radnych. W małych gminach głosuje się w jednomandatowych okręgach wyborczych, czyli na konkretną osobę, a nie na listę kandydatów, jak było w Lubaniu dotąd.
W naszym regionie zmieni się jeszcze liczba radnych – też na minus – w powiecie kamiennogórskim, gdzie wybieranych będzie 17 przedstawicieli (było 15).

wzrost:

 • gmina Kobierzyce z 15 radnych na 21 radnych
 • powiat wrocławski z 25 radnych na 29 radnych

spadek:

 • gmina Lubań (miasto) z 21 radnych na 15 radnych
 • gmina Nowa Ruda (miasto) z 21 radnych na 15 radnych
 • gmina Świdnica (miasto) z 23 radnych na 21 radnych
 • gmina Wałbrzych z 25 radnych na 23 radnych
 • powiat kamiennogórski z 17 radnych na 15 radnych
 • powiat lubiński z 23 radnych na 21 radnych
 • powiat polkowicki z 19 radnych na 17 radnych
 • powiat ząbkowicki z 19 radnych na 17 radnych
 • powiat złotoryjski z 17 radnych na 15 radych

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.