Kategoria

Nowiny historyczne

Kategoria

Pierwszy Ogólnopolski Zjazd Przemysłowy Ziem Odzyskanych był jednym z ważniejszych wydarzeń mających miejsce w 1945 r. w Jeleniej Górze. Został…

Jedną z popularniejszych rozrywek mieszkańców powojennej Jeleniej Góry było kino. Nic w tym dziwnego, bo jak wskazują źródła, w pewnym…

Zaraz po wojnie Jelenia Góra stała się siedzibą jednego z ognisk Związku Chrześcijańskiej Młodzieży Męskiej, czyli popularnej YMCA. Opierając się…

Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.