Personalne zmiany przetaczają się przez Karkonoska Akademie Nauk Stosowanych. Po odwołanej rektorce uczelni Wiolettcie Boznańskiej teraz stanowisko straciła prorektorka, która przejęła jej obowiązki – Beata Telążka. Przyczyna – niedemokratyczny sposób zarządzania akademią.

Przed tygodniem, gdy odwołano panią rektor, informujący o tym komunikat uczelni był bardzo lakoniczny. Teraz – w oświadczeniu rzecznika KANS – pojawia się kilka zdań omawiających przeprowadzone zmiany kadrowe.

– Dnia 24 września 2023 roku, na wniosek Senatu, Kolegium Elektorów KANS odwołało pełniącą obowiązki Rektora dr Beatę Telążkę, prof. KANS. Od 25 września 2023 roku zgodnie z zapisami Ustawy o szkolnictwie wyższym, obowiązki Rektora pełni najstarszy członek Senatu KANS dr Elżbieta Zieja, prof. KANS.

Obie Panie Rektor zostały odwołane zgodnie z wolą całej społeczności akademickiej w związku z nieakceptowalnymi metodami zarządzania, prowadzenia polityki finansowej Uczelni oraz budowania jej wizerunku. Przedstawiciele społeczności akademickiej nie mogli więcej tolerować działań Pań Rektor niekorzystających z demokratycznych narzędzi dialogu, a przede wszystkim prawa do wyrażania własnych obaw i wątpliwości dotyczących przyszłości naszej Uczelni.
Społeczność akademicka utraciła zaufanie do działań dotychczasowych Rektorów KANS – brzmi oświadczenie rzecznika KANS.

Fot. KANS

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.