17 kwietnia 2024 roku, odbyły się wybory na funkcję Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze (KANS) na kadencję 2024-2028. Zwycięzcą wyborów została dr Elżbieta Zieja, prof. KANS, która została wybrana bezwzględną większością głosów.

Dr Elżbieta Zieja, wybrana na stanowisko Rektora KANS na najbliższą czteroletnią kadencję, charakteryzuje się bogatym dorobkiem naukowym i pedagogicznym. Od 24 lat jest związana z Karkonoską Akademią Nauk Stosowanych. Jej wybór jest wyrazem uznania dla zaangażowania w rozwój Uczelni oraz głębokiego zrozumienia potrzeb społeczności akademickiej.

Wybrana rektor była w ostatnich miesiącach osoba pełniącą obowiązki rektora. Odbyło się to w dość nerwowej atmosferze.

We wrześniu ubiegłego roku Kolegium Elektorów Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych, na wniosek senatu uczelni, odwołało najpierw panią rektor, a potem pełniąca jej obowiązki prorektor. Po tych zmianach obowiązki szefowej KANS powierzono najstarszej członkini senatu. Uczelnia – w komunikacie – informowała, że oba odwołania to wola całej społeczności akademickiej, w związku z nieakceptowalnymi metodami zarządzania, prowadzenia polityki finansowej uczelni oraz budowania jej wizerunku. Jak się potem okazało byłą panią prorektor także zwolniono dyscyplinarnie. Obowiązki rektora przejęła najstarszy członek Senatu KANS, czyli dr Elżbieta Zieja, prof. KANS.

Tej zmiany nie chciało uznać Ministerstwo Edukacji i Nauki, które twierdziło, że Kolegium Elektorów nie miało uprawnień do odwołania dr. Beaty Telążki i to ona jest legalnie pełniącą obowiązki rektora KANS.

KANS w swoim piśmie do ministra uczelnia oskarżył resort nauki o „nieuprawnione naciski” oraz „niekompetentne próby wpływania na władze uczelni, społeczność akademicką, pracowników uczelni oraz osoby pełniące funkcje kierownicze”. To także – według sugestii KANS – było łamaniem podstawowej normy konstytucyjnej o autonomii uczelni wyższych.

Spór wygasł po wyborach parlamentarnych i zmianie na stanowisku ministra, a teraz chyba ostatecznie został rozwiązany.

Fot. KANS

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.