Zarząd Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” wraz z redakcją „Nowin Jeleniogórskich” zapraszają w dniu 10 kwietnia 2022 r. na wycieczkę nr 7 w ramach tegorocznego Rajdu na Raty. Wyjazd z Jeleniej Góry pociągiem o godz. 7.30 do Kątów Wrocławskich.

Trasa wycieczki o długości 14 km przebiega w środkowej części Równiny Wrocławskiej, w Parku Krajobrazowym Dolina Bystrzycy. Od stacji kolejowej w Kątach Wrocławskich idziemy do centrum miasta, oglądamy Rynek z zabytkową zabudową i przez Park Staromiejski dochodzimy do Sośnicy. Oglądamy tu cenny zabytek, gotycki kościół z XV wieku z barokowym wyposażeniem. Istotnym elementem kościoła są Święte Schody, wzorowane na rzymskich Scala Sancta przed Bazyliką św. Jana na Lateranie. Dalsza wędrówka prowadzi przez północną część Parku Krajobrazowego Dolina Bystrzycy. Jest to jeden z nielicznych już obszarów Polski mało przekształconych przez człowieka. Malownicze widoki tworzy tu wartko płynąca Bystrzyca ze swoimi jeziorkami, wysepkami i płyciznami. Idziemy przez Jurczyce, Romnów, a w Małkowicach, gdzie oglądamy gotycki kościół z XV wieku, opuszczamy teren Parku Krajobrazowego i drogą jezdną docieramy do stacji kolejowej Sadowice Wrocławskie, skąd o godz. 16.25 odjeżdżamy pociągiem do Jeleniej Góry. Wycieczkę prowadzi Wiktor Gumprecht z Mysłakowic (tel. 500279011).

Uczestnicy we własnym zakresie ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków, członkowie PTTK z opłaconą składką objęci są ubezpieczeniem zbiorowym.

Opracował Wiktor Gumprecht

Fot. fotopolska.eu

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.