Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

zgodnie z § 6 ust. 5a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. 2213) .

Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski ogłasza szósty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gminnej:

  1. Oznaczenie nieruchomości: działka zabudowana budynkiem dawnej słodowni browaru, oznaczonej ewidencyjnie nr 236 o pow. 0,0645 ha. Działka położona w centrum miasta przy ul. R. Traugutta, w sąsiedztwie browaru lwóweckiego, budynków wielorodzinnych oraz licznych placówek handlowych. Budynek pięciokondygnacyjny, niepodpiwniczony. W przeszłości użytkowany był przez Browar Lwówek Śląski jako słodownia, od kilkunastu lat jest nieużytkowany. W budynku znajdują się pomieszczenia magazynowe i produkcyjne. Budynek wybudowany w latach przedwojennych i technologii wykonania tradycyjnej. Strop dachu załamany, załamana więźba dachowa, okna zamurowane, schody uszkodzone. Powierzchnia użytkowa budynku: 600 m2. Budynek wpisany do rejestru zabytków. Uwzględniając zły stan techniczny obiektu, konserwator zabytków zaopiniował pozytywnie przebudowę budynku byłej słodowni z uwzględnieniem rozbiórki trzech górnych kondygnacji. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest symbolem 3U/MW, jako tereny zabudowy usługowej i mieszkaniowej wielorodzinnej. W Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim w/w nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą nr JG1S/00014950/1.
  2. Cena wywoławcza: 123.000,00 zł. Wylicytowana kwota zakupu zostanie obniżona o 50%, zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 344 ze zm.)
  3. Termin i miejsce przetargu: 15 grudnia 2023 r. (piątek), godz. 08:30 pokój nr 3 urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski.
  4. Wysokość wadium: 12.300,00 zł płatne do 11 grudnia 2023 r. włącznie. Za datę wpłaty uważać się będzie datę wpływu pieniędzy na konto sprzedającego.
  5. Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu:
    tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski przy alei Wojska Polskiego 25 A oraz strona internetowa: www.bip.lwowekslaski.pl – zakładka „Przetargi”.
  6. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje: Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski, aleja Wojska Polskiego 25 A, parter, pokój nr 4, tel. (75) 647-78-72.

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.