Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

Zgodnie z § 6 ust. 5a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. 2213) .

Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej:

  1. Oznaczenie nieruchomości: działka zabudowana budynkiem dawnej biblioteki w Chmielnie nr 50, oznaczonej ewidencyjnie nr 861/4 o pow. 0,0574 ha. Działka o kształcie nieregularnym, położona w pobliżu budynków mieszkalno- gospodarczych i użytków rolnych. Nieruchomość uzbrojona. Budynek od kilku lat nieużytkowany, niepodpiwniczony, posiada dwie kondygnacje nadziemne oraz poddasze użytkowe, stan techniczny poniżej średniego. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest symbolem 2UP, jako tereny zabudowy usługowej- usługi publiczne. W Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim w/w nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą nr JG1S/00032050/4.
  2. Cena wywoławcza: 320.000,00 zł.
  3. Termin i miejsce przetargu: 15 grudnia 2023 r. (piątek), godz. 08:45, pokój nr 3 urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski.
  4. Wysokość wadium: 32.000,00 zł płatne do 11 grudnia 2023 r. włącznie. Za datę wpłaty uważać się będzie datę wpływu pieniędzy na konto sprzedającego.
  5. Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu:
    tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski przy alei Wojska Polskiego 25 A oraz strona internetowa: www.bip.lwowekslaski.pl – zakładka „Przetargi”.
  6. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje: Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski, aleja Wojska Polskiego 25 A, parter, pokój nr 4, tel. (75) 647-78-72.

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.