Wyciąg z ogłoszenia o rokowaniach

Zgodnie z § 6 ust. 5a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. 2213) .

Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości gminnej:

  1. Oznaczenie nieruchomości: lokal mieszkalny nr 1położony na parterze budynku mieszkalnego przy ul. Wąskiej nr 13 w Lwówku Śląskim o powierzchni użytkowej 43,85 m2, składający się z 4 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z Wc wraz z pomieszczeniami przynależnymi (Wc parteru i komórka w piwnicy). Z przedmiotowym lokalem wiąże się udział w wysokości 3051/10000 w częściach wspólnych budynku i działce nr 214/37 o powierzchni 0,0111 ha, która w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest symbolem 12MN, jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz znajduje się w gminnej ewidencji zabytków. Lokal wyposażony jest w instalacje elektryczną i wodno- kanalizacyjną. W Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim w/w nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą nr JG1S/00026694/5. Zgłoszenia udziału w rokowaniach należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie tut. Urzędu do dnia 11.12.2023 r. do godz. 1400 z dopiskiem na kopercie „Rokowania- lokal mieszkalny ul. Wąska 13/1”.
  2. Cena wywoławcza: 66.000,00 zł.
  3. Termin i miejsce przeprowadzenia rokowań: 15 grudnia 2023 r. (piątek), godz. 09:00, pokój nr 3 urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski.
  4. Wysokość zaliczki: 6.600,00 zł płatne do 11 grudnia 2023 r. włącznie. Za datę wpłaty uważać się będzie datę wpływu pieniędzy na konto sprzedającego.
  5. Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o rokowaniach:
    tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski przy alei Wojska Polskiego 25 A oraz strona internetowa: www.bip.lwowekslaski.pl – zakładka „Przetargi”.
  6. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje: Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski, aleja Wojska Polskiego 25 A, parter, pokój nr 4, tel. (75) 647-78-72.

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.